[ad_1]

Ostojić opleo po tajniku Vukasu: ‘Glasajte za koordinatora, on je prvak u verbalnom nasilju!’ | 24sata

n”, “source”: “https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpermalink.php%3Fstory_fbid%3D10222561299882585%26id%3D1273880431&width=500”, “provider”: “facebook”}, “element”: “”}, {“text”: “Uz ovaj status nalazi se slika Niku0161e Vukasa, glavnog tajnika SDP-a. Podsjetimo, u SDP-u je postalo ‘vruu0107e’ nakon u0161to su u subotu Ostojiu0107, Miu0161o Krstiu010deviu0107 i jou0161 neki u010dlanovi odbili mjesta na listama za Saboru u svojim izbornim jedinicama.”, “type”: “p”, “element”: “Uz ovaj status nalazi se slika Niku0161e Vukasa, glavnog tajnika SDP-a. Podsjetimo, u SDP-u je postalo ‘vruu0107e’ nakon u0161to su u subotu Ostojiu0107, Miu0161o Krstiu010deviu0107 i jou0161 neki u010dlanovi odbili mjesta na listama za Saboru u svojim izbornim jedinicama.”}, {“text”: “- Nemam u0161to komentirati. Kako je izostala komunikacija predsjednika ili koordinatora sa predsjednikom u017eupanijske organizacije koja zahvau0107a 9. i 10. izbornu jedinicu, odbio sam biti na listi u kojoj nema ljudi koji su SDP-ovci s rezultatima, rekao je Ostojiu0107 spominjuu0107i pritom gradonau010delnika Trogira Antu Biliu0107a i Ivana Klarina, nau010delnika opu0107ine Tisno.”, “type”: “p”, “element”: “- Nemam u0161to komentirati. Kako je izostala komunikacija predsjednika ili koordinatora sa predsjednikom u017eupanijske organizacije koja zahvau0107a 9. i 10. izbornu jedinicu, odbio sam biti na listi u kojoj nema ljudi koji su SDP-ovci s rezultatima, rekao je Ostojiu0107 spominjuu0107i pritom gradonau010delnika Trogira Antu Biliu0107a i Ivana Klarina, nau010delnika opu0107ine Tisno.”}, {“text”: “- Au00a0da ne govorim da nema najjau010dih SDP-ovih ljudi iz desete. I tu prije svega mislim na sredine koje su dobile i EU i predsjedniu010dke izbore – dodao je.”, “type”: “p”, “element”: “- Au00a0da ne govorim da nema najjau010dih SDP-ovih ljudi iz desete. I tu prije svega mislim na sredine koje su dobile i EU i predsjedniu010dke izbore – dodao je.”}, {“text”: “- Ja sam odan stranci u kojoj sam 30 godina, i bez problema sam mogao ‘preferencijom’u00a0uu0107i, ali neu0107u dati ‘legitimitet’u00a0listi na kojoj ima i osoba pravomou0107no osuu0111enih za klevetanje u010dlanica stranke. Bolje ne biti na listi, nego izgubiti obraz – rekao je Ostojiu0107.”, “type”: “p”, “element”: “- Ja sam odan stranci u kojoj sam 30 godina, i bez problema sam mogao ‘preferencijom’u00a0uu0107i, ali neu0107u dati ‘legitimitet’u00a0listi na kojoj ima i osoba pravomou0107no osuu0111enih za klevetanje u010dlanica stranke. Bolje ne biti na listi, nego izgubiti obraz – rekao je Ostojiu0107.”}], “ads”: true, “thread_deleted”: false, “thread_locked”: false, “total_reaction_count”: 0, “comment_count”: 2, “view_count”: 222, “flash_external_link”: null}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1929043”, “attributes”: {“width”: 1400, “height”: 860, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-24/dizajn-bez-naslova-49.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-06-15T00:59:07.402770+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “7983”, “attributes”: {“name”: “PIXSELL”, “slug”: “pixsell”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “872”, “attributes”: {“name”: “Instant articles”, “slug”: “instant-articles”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “instant-articles”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “section”, “id”: “2”, “attributes”: {“name”: “Vijesti”, “slug”: “news”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “section”, “id”: “1086”, “attributes”: {“name”: “Izbori2020”, “slug”: “parlamentarni-izbori”, “is_special”: false, “is_primary”: false, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news/parlamentarni-izbori”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/699476/sections”}, “meta”: {“count”: 3}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “5”, “attributes”: {“name”: “24sata”, “slug”: “24sata”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/699476/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “249681”, “attributes”: {“name”: “izbori2020”, “slug”: “izbori2020”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “249555”, “attributes”: {“name”: “restart koalicija”, “slug”: “restart-koalicija”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “461”, “attributes”: {“name”: “sdp”, “slug”: “sdp”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “250254”, “attributes”: {“name”: “niku0161a vukas”, “slug”: “niksa-vukas”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “35160”, “attributes”: {“name”: “ranko ostojiu0107”, “slug”: “ranko-ostojic”}}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/699476/keywords”}, “meta”: {“count”: 5}}, “image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1929043”, “attributes”: {“width”: 1400, “height”: 860, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-24/dizajn-bez-naslova-49.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-06-15T00:59:07.402770+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “7983”, “attributes”: {“name”: “PIXSELL”, “slug”: “pixsell”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}, “layout”: {“data”: null}, “seo”: {“data”: null}, “special”: {“data”: {“type”: “article-special-article”, “id”: “699476”, “attributes”: {“logo_image_url”: null, “logo_url”: null, “logo_title”: null}, “relationships”: {“special_cover_image”: {“data”: null}}}}, “native”: {“data”: {“type”: “article-native”, “id”: “699476”, “attributes”: {“header_url”: null, “logo_url”: null, “client_label”: null, “client_name”: null}, “relationships”: {“header_image”: {“data”: null}, “logo_image”: {“data”: null}}}}, “videos”: {“data”: []}, “galleries”: {“data”: [{“type”: “gallery”, “id”: “639012”, “attributes”: {“title”: “Ostojiu0107 opleo po tajniku Vukasu: ‘Glasajte za koordinatora, on je prvak u verbalnom nasilju!'”, “description”: “”, “item_count”: 1, “is_embedded”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1929043”, “attributes”: {“width”: 1400, “height”: 860, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-24/dizajn-bez-naslova-49.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-06-15T00:59:07.402770+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “7983”, “attributes”: {“name”: “PIXSELL”, “slug”: “pixsell”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}}}]}, “images”: {“data”: []}, “related_articles”: {“data”: []}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “2”, “attributes”: {“name”: “Vijesti”, “slug”: “news”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “1086”, “attributes”: {“name”: “Izbori2020”, “slug”: “parlamentarni-izbori”, “is_special”: false, “is_primary”: false, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news/parlamentarni-izbori”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}}, “files”: {“data”: []}, “extra_contents”: {“data”: []}, “related_xinline_articles”: {“data”: []}, “reactions”: {“data”: []}, “own_reaction”: {“data”: null}, “popular_comments”: {“data”: [{“type”: “comment”, “id”: “25566570”}, {“type”: “comment”, “id”: “25566586”}]}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/699476/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/699476”}}, “included”: [{“type”: “article-native”, “id”: “699476”, “attributes”: {“header_url”: null, “logo_url”: null, “client_label”: null, “client_name”: null}, “relationships”: {“header_image”: {“data”: null}, “logo_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “article-special-article”, “id”: “699476”, “attributes”: {“logo_image_url”: null, “logo_url”: null, “logo_title”: null}, “relationships”: {“special_cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “author”, “id”: “5”, “attributes”: {“name”: “24sata”, “slug”: “24sata”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}, {“type”: “author”, “id”: “7983”, “attributes”: {“name”: “PIXSELL”, “slug”: “pixsell”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}, {“type”: “gallery”, “id”: “639012”, “attributes”: {“title”: “Ostojiu0107 opleo po tajniku Vukasu: ‘Glasajte za koordinatora, on je prvak u verbalnom nasilju!'”, “description”: “”, “item_count”: 1, “is_embedded”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1929043”, “attributes”: {“width”: 1400, “height”: 860, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-24/dizajn-bez-naslova-49.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-06-15T00:59:07.402770+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “7983”, “attributes”: {“name”: “PIXSELL”, “slug”: “pixsell”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}}}, {“type”: “image”, “id”: “1929043”, “attributes”: {“width”: 1400, “height”: 860, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-24/dizajn-bez-naslova-49.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-06-15T00:59:07.402770+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “7983”, “attributes”: {“name”: “PIXSELL”, “slug”: “pixsell”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}, {“type”: “keyword”, “id”: “249555”, “attributes”: {“name”: “restart koalicija”, “slug”: “restart-koalicija”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “249681”, “attributes”: {“name”: “izbori2020”, “slug”: “izbori2020”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “250254”, “attributes”: {“name”: “niku0161a vukas”, “slug”: “niksa-vukas”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “35160”, “attributes”: {“name”: “ranko ostojiu0107”, “slug”: “ranko-ostojic”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “461”, “attributes”: {“name”: “sdp”, “slug”: “sdp”}}, {“type”: “section”, “id”: “1086”, “attributes”: {“name”: “Izbori2020”, “slug”: “parlamentarni-izbori”, “is_special”: false, “is_primary”: false, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news/parlamentarni-izbori”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “section”, “id”: “2”, “attributes”: {“name”: “Vijesti”, “slug”: “news”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “section”, “id”: “872”, “attributes”: {“name”: “Instant articles”, “slug”: “instant-articles”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “instant-articles”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}]};
//–>

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = “https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5”; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, “script”, “facebook-jssdk”));

[ad_2]