[ad_1]

n”, “source”: “https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fpodvodni.hr%2Fposts%2F2920325301386591&width=500”, “provider”: “facebook”}, “element”: ““}, {“text”: “Kako navode u objavi, sklat sivac jeu00a0hrvatski naziv za vrstu morskog psa u010diji je znanstveni naziv Squatina squatina. U prou0161losti je ova vrsta bila u0161iroko rasprostranjena u Sredozemnom moru no uslijed intenzivnog ribolova populacije sklatova su znau010dajno smanjenje na cijelom podruu010dju. Ova vrsta je ocijenjena kao kritiu010dno ugrou017eena.u00a0Specifiu010dan nau010din u017eivota, dugotrajan reproduktivni ciklus te mali broj potomaka ovu vrstu u010dine izuzetno osjetljivom na ribolovni pritisak te je njen dugorou010dni opstanak neizvjestan.
nU Jadranskom moru ova vrsta je sve do sredine prou0161log stoljeu0107a bila relativno uobiu010dajena. Danas je situacija drugau010dija te je sklat nestao na velikom dijelu podruu010dja gdje je prije obitavao, a prema dostupnim podacima, manja populacija jou0161 uvijek je prisutna na u0161irem podruu010dju Zadarskog i u0160ibenskog arhipelaga.
n
nUpitnik mou017eete ispuniti OVDJE.”, “type”: “p”, “element”: “

Kako navode u objavi, sklat sivac jeu00a0hrvatski naziv za vrstu morskog psa u010diji je znanstveni naziv Squatina squatina. U prou0161losti je ova vrsta bila u0161iroko rasprostranjena u Sredozemnom moru no uslijed intenzivnog ribolova populacije sklatova su znau010dajno smanjenje na cijelom podruu010dju. Ova vrsta je ocijenjena kao kritiu010dno ugrou017eena.u00a0Specifiu010dan nau010din u017eivota, dugotrajan reproduktivni ciklus te mali broj potomaka ovu vrstu u010dine izuzetno osjetljivom na ribolovni pritisak te je njen dugorou010dni opstanak neizvjestan.
nU Jadranskom moru ova vrsta je sve do sredine prou0161log stoljeu0107a bila relativno uobiu010dajena. Danas je situacija drugau010dija te je sklat nestao na velikom dijelu podruu010dja gdje je prije obitavao, a prema dostupnim podacima, manja populacija jou0161 uvijek je prisutna na u0161irem podruu010dju Zadarskog i u0160ibenskog arhipelaga.
n
nUpitnik mou017eete ispuniti OVDJE.

“}], “ads”: true, “thread_deleted”: false, “thread_locked”: false, “total_reaction_count”: 0, “comment_count”: 13, “view_count”: 1297, “flash_external_link”: null}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1921920”, “attributes”: {“width”: 629, “height”: 289, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-22/sklat.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-06-03T09:28:45.556916+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “793”, “attributes”: {“name”: “Wikipedia”, “slug”: “wikipedia”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “6”, “attributes”: {“name”: “Viral”, “slug”: “fun”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “fun”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “section”, “id”: “47”, “attributes”: {“name”: “u017divotinje”, “slug”: “zivotinje”, “is_special”: false, “is_primary”: false, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “fun/zivotinje”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “section”, “id”: “872”, “attributes”: {“name”: “Instant articles”, “slug”: “instant-articles”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “instant-articles”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696886/sections”}, “meta”: {“count”: 3}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “5”, “attributes”: {“name”: “24sata”, “slug”: “24sata”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696886/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “6856”, “attributes”: {“name”: “morski pas”, “slug”: “morski-pas”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “12606”, “attributes”: {“name”: “jadran”, “slug”: “jadran”}}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696886/keywords”}, “meta”: {“count”: 2}}, “image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1921920”, “attributes”: {“width”: 629, “height”: 289, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-22/sklat.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-06-03T09:28:45.556916+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “793”, “attributes”: {“name”: “Wikipedia”, “slug”: “wikipedia”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}, “layout”: {“data”: null}, “seo”: {“data”: null}, “special”: {“data”: {“type”: “article-special-article”, “id”: “696886”, “attributes”: {“logo_image_url”: null, “logo_url”: null, “logo_title”: null}, “relationships”: {“special_cover_image”: {“data”: null}}}}, “native”: {“data”: {“type”: “article-native”, “id”: “696886”, “attributes”: {“header_url”: null, “logo_url”: null, “client_label”: null, “client_name”: null}, “relationships”: {“header_image”: {“data”: null}, “logo_image”: {“data”: null}}}}, “videos”: {“data”: []}, “galleries”: {“data”: [{“type”: “gallery”, “id”: “636511”, “attributes”: {“title”: “Trau017ei se ovaj morski pas! Javite znanstvenicima ako ga vidite…”, “description”: “”, “item_count”: 1, “is_embedded”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1921920”, “attributes”: {“width”: 629, “height”: 289, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-22/sklat.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-06-03T09:28:45.556916+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “793”, “attributes”: {“name”: “Wikipedia”, “slug”: “wikipedia”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}}}]}, “images”: {“data”: []}, “related_articles”: {“data”: []}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “6”, “attributes”: {“name”: “Viral”, “slug”: “fun”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “fun”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “47”, “attributes”: {“name”: “u017divotinje”, “slug”: “zivotinje”, “is_special”: false, “is_primary”: false, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “fun/zivotinje”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}}, “files”: {“data”: []}, “extra_contents”: {“data”: []}, “related_xinline_articles”: {“data”: []}, “reactions”: {“data”: []}, “own_reaction”: {“data”: null}, “popular_comments”: {“data”: [{“type”: “comment”, “id”: “25501689”}, {“type”: “comment”, “id”: “25501656”}, {“type”: “comment”, “id”: “25501696”}]}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696886/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/696886”}}, “included”: [{“type”: “article-native”, “id”: “696886”, “attributes”: {“header_url”: null, “logo_url”: null, “client_label”: null, “client_name”: null}, “relationships”: {“header_image”: {“data”: null}, “logo_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “article-special-article”, “id”: “696886”, “attributes”: {“logo_image_url”: null, “logo_url”: null, “logo_title”: null}, “relationships”: {“special_cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “author”, “id”: “5”, “attributes”: {“name”: “24sata”, “slug”: “24sata”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}, {“type”: “author”, “id”: “793”, “attributes”: {“name”: “Wikipedia”, “slug”: “wikipedia”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}, {“type”: “gallery”, “id”: “636511”, “attributes”: {“title”: “Trau017ei se ovaj morski pas! Javite znanstvenicima ako ga vidite…”, “description”: “”, “item_count”: 1, “is_embedded”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1921920”, “attributes”: {“width”: 629, “height”: 289, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-22/sklat.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-06-03T09:28:45.556916+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “793”, “attributes”: {“name”: “Wikipedia”, “slug”: “wikipedia”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}}}, {“type”: “image”, “id”: “1921920”, “attributes”: {“width”: 629, “height”: 289, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-22/sklat.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-06-03T09:28:45.556916+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “793”, “attributes”: {“name”: “Wikipedia”, “slug”: “wikipedia”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}, {“type”: “keyword”, “id”: “12606”, “attributes”: {“name”: “jadran”, “slug”: “jadran”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “6856”, “attributes”: {“name”: “morski pas”, “slug”: “morski-pas”}}, {“type”: “section”, “id”: “47”, “attributes”: {“name”: “u017divotinje”, “slug”: “zivotinje”, “is_special”: false, “is_primary”: false, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “fun/zivotinje”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “section”, “id”: “6”, “attributes”: {“name”: “Viral”, “slug”: “fun”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “fun”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “section”, “id”: “872”, “attributes”: {“name”: “Instant articles”, “slug”: “instant-articles”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “instant-articles”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}]};
//–>

Sklat sivac je u Jadranskom moru sve do sredine prošlog stoljeća bio relativno uobičajen. Danas je sklat kritično ugrožen, a manja populacija još je prisutna na širem području zadarskog i šibenskog arhipelaga

<p>Portal <strong><a href=”http://www.podvodni.hr/”>Podvodni.hr</a> </strong>objavio je na svojoj facebook stranici projekt koji provodi s Institutom za oceanografiju i ribarstvo i WWF Adria. Cilj projekta je odrediti današnju brojnost sklata, vrste morskog psa, i njegovu distribuciju u Jadranu a nakon toga vjerojatno pokrenuti i neki program obnove populacije nekada učestalog stanovnika Hrvatske, a danas vrste pred izumiranjem. Zato su napravili anketni upitnik kojim prikupljaju informacije o sklatu u Jadranu.</p><p>Kako navode u objavi, sklat sivac je hrvatski naziv za vrstu morskog psa čiji je znanstveni naziv Squatina squatina. U prošlosti je ova vrsta bila široko rasprostranjena u Sredozemnom moru no uslijed intenzivnog ribolova populacije sklatova su značajno smanjenje na cijelom području. Ova vrsta je ocijenjena kao kritično ugrožena. Specifičan način života, dugotrajan reproduktivni ciklus te mali broj potomaka ovu vrstu čine izuzetno osjetljivom na ribolovni pritisak te je njen dugoročni opstanak neizvjestan.<br/>
U Jadranskom moru ova vrsta je sve do sredine prošlog stoljeća bila relativno uobičajena. Danas je situacija drugačija te je sklat nestao na velikom dijelu područja gdje je prije obitavao, a prema dostupnim podacima, manja populacija još uvijek je prisutna na širem području Zadarskog i Šibenskog arhipelaga.<br/>
<br/>
Upitnik možete ispuniti <strong><a href=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxUVMtCcqrLp9_wYR_cgU1iaMhmYKXQQ8DlorMNbJDJbMTeQ/viewform?fbclid=IwAR0c0k92jTlAn4tQsjf4Jad32zqBAopWOLoRr5N_nosRKQR-S43Q9SKtzvw”>OVDJE</a></strong>.</p>


[ad_2]
Source link