[ad_1]

‘Sjećate li se transkripta Bandića Milana, Plenkoviću?’ | 24sata

n”, “source”: “https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmilanbandicgradonacelniksvemira%2Fposts%2F285568912847322&width=500”, “provider”: “facebook”}, “element”: ““}, {“text”: “u201cMi smo se dogovorili da u Zagrebu viu0161e nitko ne mou017ee raditi manifestacije, a da ne plati pravo na rad… Ja sam te jou0161 spasio od u0161efa, on je trau017eio barem 120.000 kunau201d.“, “type”: “p”, “element”: “

u201cMi smo se dogovorili da u Zagrebu viu0161e nitko ne mou017ee raditi manifestacije, a da ne plati pravo na rad… Ja sam te jou0161 spasio od u0161efa, on je trau017eio barem 120.000 kunau201d.

“}, {“text”: “u00a0Nakon u0161to je svjedok isplatio Zdenku Antunoviu0107u minimalno 50 tisuu0107a kuna, dobio je sve dozvole, a manifestacija je odru017eana.“, “type”: “p”, “element”: “

u00a0Nakon u0161to je svjedok isplatio Zdenku Antunoviu0107u minimalno 50 tisuu0107a kuna, dobio je sve dozvole, a manifestacija je odru017eana.

“}, {“text”: “Transkript 3 u2013 afera Vruu0107a u010dokolada (Zamjenik u0161efa Bandiu0107eva kabineta Robert Ljutiu0107 u njeu017enom razgovoru)“, “type”: “p”, “element”: “

Transkript 3 u2013 afera Vruu0107a u010dokolada (Zamjenik u0161efa Bandiu0107eva kabineta Robert Ljutiu0107 u njeu017enom razgovoru)

“}, {“text”: “Nenad Cvitkoviu0107: Samo u017eal mi je u0161to se prije toga nisam nakral viu0161e.“, “type”: “p”, “element”: “

Nenad Cvitkoviu0107: Samo u017eal mi je u0161to se prije toga nisam nakral viu0161e.

“}, {“text”: “Ljutiu0107:u00a0 E je*iga. Stigneu0161, stigneu0161. Polako.“, “type”: “p”, “element”: “

Ljutiu0107:u00a0 E je*iga. Stigneu0161, stigneu0161. Polako.

“}, {“text”: “Transkript 4. – afera Agram (Milan Bandiu0107 razgovara s g. u017deljkom Horvatom. U navedenom transkriptu u201eKondoru201c je g. Petar Pripuz.)“, “type”: “p”, “element”: “

Transkript 4. – afera Agram (Milan Bandiu0107 razgovara s g. u017deljkom Horvatom. U navedenom transkriptu u201eKondoru201c je g. Petar Pripuz.)

“}, {“text”: “,, … mou017eemo od Kondora iznajmiti kontejnere … u0161to nema u010cistou0107a, Kondora,“, “type”: “p”, “element”: “

,, … mou017eemo od Kondora iznajmiti kontejnere … u0161to nema u010cistou0107a, Kondora,

“}, {“text”: “Slobodana zovi. Kondora nazovi … svu ovu infrastrukturu neka u010cistou0107a da u0161to ima, a u0161to“, “type”: “p”, “element”: “

Slobodana zovi. Kondora nazovi … svu ovu infrastrukturu neka u010cistou0107a da u0161to ima, a u0161to

“}, {“text”: “nema Kondom iznajmiti, … u aneksu natjeu010daj, formu sve zadovolji, idemo u susret priu010di koja“, “type”: “p”, “element”: “

nema Kondom iznajmiti, … u aneksu natjeu010daj, formu sve zadovolji, idemo u susret priu010di koja

“}, {“text”: “u0107e se za tjedan dana dogoditi ili 3 dana”.“, “type”: “p”, “element”: “

u0107e se za tjedan dana dogoditi ili 3 dana”.

“}, {“text”: “Sjeu0107ate se g. Pripuza? Mou017eda da se raspitate kod ministra Vilija Berou0161a, njegova sestra je u010dlanica uprave kod g. Pripuza. Iako, ministar Berou0161 je nedavno na novinarski upit ustvrdio da ne zna u010dime se sve bavi g. Pripuz osim reciklau017eom otpada, pa u0107u vam ja g. Plenkoviu0107u ovom prilikom reu0107i u010dime se bavi g. Pripuz u2013 jer ne treba biti doktor prava da se, kad se vide transkripti, donese zakljuu010dak – g. Pripuz je ugledni poduzetnik.“, “type”: “p”, “element”: “

Sjeu0107ate se g. Pripuza? Mou017eda da se raspitate kod ministra Vilija Berou0161a, njegova sestra je u010dlanica uprave kod g. Pripuza. Iako, ministar Berou0161 je nedavno na novinarski upit ustvrdio da ne zna u010dime se sve bavi g. Pripuz osim reciklau017eom otpada, pa u0107u vam ja g. Plenkoviu0107u ovom prilikom reu0107i u010dime se bavi g. Pripuz u2013 jer ne treba biti doktor prava da se, kad se vide transkripti, donese zakljuu010dak – g. Pripuz je ugledni poduzetnik.

“}, {“text”: “Au00a0 ne treba biti doktor prava da se, kad se vide transkripti, donese zakljuu010dak i da se reagira odmah, bez dileme tko je g. Bandiu0107 u2013 on je ugledni gradonau010delnik i partner jou0161 uglednijeg HDZ-a.“, “type”: “p”, “element”: “

Au00a0 ne treba biti doktor prava da se, kad se vide transkripti, donese zakljuu010dak i da se reagira odmah, bez dileme tko je g. Bandiu0107 u2013 on je ugledni gradonau010delnik i partner jou0161 uglednijeg HDZ-a.

“}, {“text”: “Ali da vas utjeu0161im g. Plenkoviu0107, transkripte nije vidio ni g. Miroslav u0160koro, u0161toviu0161e, on kod g. Bandiu0107a na Adventu prodaje kobasice…“, “type”: “p”, “element”: “

Ali da vas utjeu0161im g. Plenkoviu0107, transkripte nije vidio ni g. Miroslav u0160koro, u0161toviu0161e, on kod g. Bandiu0107a na Adventu prodaje kobasice…

“}, {“text”: “u00a0”, “type”: “p”, “element”: “

u00a0

“}], “ads”: true, “thread_deleted”: null, “thread_locked”: null, “total_reaction_count”: 0, “comment_count”: 0, “view_count”: 426, “flash_external_link”: null}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1894937”, “attributes”: {“width”: 960, “height”: 707, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-15/93441673-246766436727570-2423351712409452544-o.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-04-14T09:37:29.294758+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “67834”, “attributes”: {“name”: “Facebook”, “slug”: “facebook”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “2”, “attributes”: {“name”: “Vijesti”, “slug”: “news”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “section”, “id”: “10”, “attributes”: {“name”: “Politika”, “slug”: “politika”, “is_special”: false, “is_primary”: false, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news/politika”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696889/sections”}, “meta”: {“count”: 2}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “5”, “attributes”: {“name”: “24sata”, “slug”: “24sata”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696889/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “99222”, “attributes”: {“name”: “andrej plenkoviu0107”, “slug”: “andrej-plenkovic”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “6996”, “attributes”: {“name”: “milan bandiu0107”, “slug”: “milan-bandic”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “240747”, “attributes”: {“name”: “otvoreno pismo”, “slug”: “otvoreno-pismo”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “224140”, “attributes”: {“name”: “dario juriu010dan”, “slug”: “dario-jurican”}}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696889/keywords”}, “meta”: {“count”: 4}}, “image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1894937”, “attributes”: {“width”: 960, “height”: 707, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-15/93441673-246766436727570-2423351712409452544-o.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-04-14T09:37:29.294758+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “67834”, “attributes”: {“name”: “Facebook”, “slug”: “facebook”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}, “layout”: {“data”: null}, “seo”: {“data”: null}, “special”: {“data”: {“type”: “article-special-article”, “id”: “696889”, “attributes”: {“logo_image_url”: null, “logo_url”: null, “logo_title”: null}, “relationships”: {“special_cover_image”: {“data”: null}}}}, “native”: {“data”: {“type”: “article-native”, “id”: “696889”, “attributes”: {“header_url”: null, “logo_url”: null, “client_label”: null, “client_name”: null}, “relationships”: {“header_image”: {“data”: null}, “logo_image”: {“data”: null}}}}, “videos”: {“data”: []}, “galleries”: {“data”: [{“type”: “gallery”, “id”: “636488”, “attributes”: {“title”: “‘Sjeu0107ate li se transkripta Bandiu0107a Milana, Plenkoviu0107u?'”, “description”: “”, “item_count”: 1, “is_embedded”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1894937”, “attributes”: {“width”: 960, “height”: 707, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-15/93441673-246766436727570-2423351712409452544-o.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-04-14T09:37:29.294758+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “67834”, “attributes”: {“name”: “Facebook”, “slug”: “facebook”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}}}]}, “images”: {“data”: []}, “related_articles”: {“data”: []}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “2”, “attributes”: {“name”: “Vijesti”, “slug”: “news”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “10”, “attributes”: {“name”: “Politika”, “slug”: “politika”, “is_special”: false, “is_primary”: false, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news/politika”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}}, “files”: {“data”: []}, “extra_contents”: {“data”: []}, “related_xinline_articles”: {“data”: []}, “reactions”: {“data”: []}, “own_reaction”: {“data”: null}, “popular_comments”: {“data”: []}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696889/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/696889”}}, “included”: [{“type”: “article-native”, “id”: “696889”, “attributes”: {“header_url”: null, “logo_url”: null, “client_label”: null, “client_name”: null}, “relationships”: {“header_image”: {“data”: null}, “logo_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “article-special-article”, “id”: “696889”, “attributes”: {“logo_image_url”: null, “logo_url”: null, “logo_title”: null}, “relationships”: {“special_cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “author”, “id”: “5”, “attributes”: {“name”: “24sata”, “slug”: “24sata”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}, {“type”: “author”, “id”: “67834”, “attributes”: {“name”: “Facebook”, “slug”: “facebook”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}, {“type”: “gallery”, “id”: “636488”, “attributes”: {“title”: “‘Sjeu0107ate li se transkripta Bandiu0107a Milana, Plenkoviu0107u?'”, “description”: “”, “item_count”: 1, “is_embedded”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1894937”, “attributes”: {“width”: 960, “height”: 707, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-15/93441673-246766436727570-2423351712409452544-o.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-04-14T09:37:29.294758+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “67834”, “attributes”: {“name”: “Facebook”, “slug”: “facebook”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}}}, {“type”: “image”, “id”: “1894937”, “attributes”: {“width”: 960, “height”: 707, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-15/93441673-246766436727570-2423351712409452544-o.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-04-14T09:37:29.294758+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “67834”, “attributes”: {“name”: “Facebook”, “slug”: “facebook”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}, {“type”: “keyword”, “id”: “224140”, “attributes”: {“name”: “dario juriu010dan”, “slug”: “dario-jurican”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “240747”, “attributes”: {“name”: “otvoreno pismo”, “slug”: “otvoreno-pismo”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “6996”, “attributes”: {“name”: “milan bandiu0107”, “slug”: “milan-bandic”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “99222”, “attributes”: {“name”: “andrej plenkoviu0107”, “slug”: “andrej-plenkovic”}}, {“type”: “section”, “id”: “10”, “attributes”: {“name”: “Politika”, “slug”: “politika”, “is_special”: false, “is_primary”: false, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news/politika”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “section”, “id”: “2”, “attributes”: {“name”: “Vijesti”, “slug”: “news”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}]};
//–>

Poštovani premijeru, ovom prilikom želim vas podsjetiti da su javnosti već duže vrijeme dostupni dijelovi transkripta razgovora g. Milana Bandića i njegovih pajdi, objavio je Juričan na Facebooku

<p>Dario Juričan je na Facebooku objavio otvoreno pismo premijeru. Prenosimo ga u cijelosti.</p><p><em>Jučer ste g. Plenkoviću bili temeljiti i odrješiti kad ste Josipi Rimac dali otkaz. Mudro ste zborili: ”Ne treba biti doktor prava da se, kad se vide transkripti, donese zaključak. Zato smo reagirali odmah, bez dileme.”</em></p><p><em>Poštovani premijeru, ovom prilikom želim vas podsjetiti da su javnosti već duže vrijeme dostupni dijelovi transkripta razgovora g. Milana Bandića i njegovih pajdi.</em></p><p><em>Ipak, uvjeren sam da transkripti nisu došli do vas jer bi vi zacijelo dali otkaz vašoj suradnji s tim gospodinom: reagirali bi odmah, bez dileme!</em></p><p><em>Ovom prilikom, samo za vas premijeru, složio sam nekolicinu transkripta iz tri sudska procesa. To su tri od desetak u kojima se spominje vaš partner Milan Bandić, sjećate ga se, zar ne – druževali ste u Saboru, kovali zajedničke projekte u Vladi, a partneri ste i u zagrebačkoj Skupštini.</em></p><p><em>Transkript 1. – afera Agram (G. Bandić zove g. Vidoja Buluma i neosnovano traži povećanje koeficijenta za plaću rođaki Mikici Macan)</em></p><p><em>”Jel ti znaš gdje je ona? Sad će doći k meni s rješenjem i istim bodom kao kada je kuhala kavu. Vido, radite posao preko kur*a. </em></p><p><em>Jel ti znaš tko je ta mala? To je dijete iz moje familije. Ona je dijete mog rođaka koji je bio u Tigrovima i jedva je živu glavu izvukao. Budi malo čovjek! Imate li vi srca? Osjećate li vi ovu zemlju? Imaš li imalo poštovanja prema gradonačelniku? Što je ona dobila? Kura* od ovce! I to zahvaljujući vama koje boli kura*! Kamen bi proplakao Vido!</em></p><p><em>Ne je*i po tavanu! Da imaš srca, ispričao bi se maloj! Vi i dragi Bog biste trebali čuvati Bandića, a vi ga želite uništiti. Malu Mikicu ste zeznuli za bodove i za 10 minuta da ste s rješenjem kod mene.“</em></p><p><em>Transkript 2. – afera Bundekfest (Zdenko Antunović, desna ruka Milana Bandića za specijalne operacije. U navedenom tekstu „šef“ je Milan Bandić.)</em></p><p><em>“Mi smo se dogovorili da u Zagrebu više nitko ne može raditi manifestacije, a da ne plati pravo na rad… Ja sam te još spasio od šefa, on je tražio barem 120.000 kuna”.</em></p><p><em> Nakon što je svjedok isplatio Zdenku Antunoviću minimalno 50 tisuća kuna, dobio je sve dozvole, a manifestacija je održana.</em></p><p><em>Transkript 3 – afera Vruća čokolada (Zamjenik šefa Bandićeva kabineta Robert Ljutić u nježnom razgovoru)</em></p><p><em>Nenad Cvitković: Samo žal mi je što se prije toga nisam nakral više.</em></p><p><em>Ljutić:  E je*iga. Stigneš, stigneš. Polako.</em></p><p><em>Transkript 4. – afera Agram (Milan Bandić razgovara s g. Željkom Horvatom. U navedenom transkriptu „Kondor“ je g. Petar Pripuz.)</em></p><p><em>,, … možemo od Kondora iznajmiti kontejnere … što nema Čistoća, Kondora,</em></p><p><em>Slobodana zovi. Kondora nazovi … svu ovu infrastrukturu neka Čistoća da što ima, a što</em></p><p><em>nema Kondom iznajmiti, … u aneksu natječaj, formu sve zadovolji, idemo u susret priči koja</em></p><p><em>će se za tjedan dana dogoditi ili 3 dana”.</em></p><p><em>Sjećate se g. Pripuza? Možda da se raspitate kod ministra Vilija Beroša, njegova sestra je članica uprave kod g. Pripuza. Iako, ministar Beroš je nedavno na novinarski upit ustvrdio da ne zna čime se sve bavi g. Pripuz osim reciklažom otpada, pa ću vam ja g. Plenkoviću ovom prilikom reći čime se bavi g. Pripuz – jer ne treba biti doktor prava da se, kad se vide transkripti, donese zaključak – g. Pripuz je ugledni poduzetnik.</em></p><p><em>A  ne treba biti doktor prava da se, kad se vide transkripti, donese zaključak i da se reagira odmah, bez dileme tko je g. Bandić – on je ugledni gradonačelnik i partner još uglednijeg HDZ-a.</em></p><p><em>Ali da vas utješim g. Plenković, transkripte nije vidio ni g. Miroslav Škoro, štoviše, on kod g. Bandića na Adventu prodaje kobasice…</em></p><p> </p>


[ad_2]
Source link