[ad_1]

Rakitić i Bogdanović priključili se pokretu za Floyda: Babin je video pobrao najviše pohvala | 24sata

“, “source”: “https://www.instagram.com/p/CA8CtIqnUUJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading”, “provider”: “instagram”}, “element”: “

n

nn

u00a0

nnn

u00a0

n

n

n

u00a0

n

u00a0

n

u00a0

n

nn

n

u00a0

n

u00a0

n

u00a0

n

n

n

#BlackOutTuesday

n

Objavu dijeli Ivan Rakitic (@ivanrakitic)

n

n

“}, {“text”: “Facebook, Instagram, Twitter i drugi u017eele na ovaj nau010din svoje korisnike educirati o pokretu Black Lives Matter, a pokretau010di ove inicijative poruu010dili su kako utorak u017eeleu00a0pretvoriti u dan za prekid rada i ponovno uspostavljanje veze sa zajednicomu00a0kroz hitan korak djelovanja da se potakne javnost na odgovornost i promjene.”, “type”: “p”, “element”: “

Facebook, Instagram, Twitter i drugi u017eele na ovaj nau010din svoje korisnike educirati o pokretu Black Lives Matter, a pokretau010di ove inicijative poruu010dili su kako utorak u017eeleu00a0pretvoriti u dan za prekid rada i ponovno uspostavljanje veze sa zajednicomu00a0kroz hitan korak djelovanja da se potakne javnost na odgovornost i promjene.

“}, {“id”: “696680”, “src”: “”, “type”: “article”, “title”: “Glazbena industrija poziva na obustavu rada zbog preminulog Afroamerikanca Georgea Floyda”, “element”: ““, “custom_description”: “”}, {“type”: “embed”, “object”: {“script”: “”, “source”: “https://www.instagram.com/p/CA8mO4pFF_-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading”, “provider”: “instagram”}, “element”: “

n

nn

u00a0

nnn

u00a0

n

n

n

u00a0

n

u00a0

n

u00a0

n

nn

n

u00a0

n

u00a0

n

u00a0

n

n

n

u2764ufe0f

n

Objavu dijeli Roger Federer (@rogerfederer)

n

n

“}, {“type”: “embed”, “object”: {“script”: “”, “source”: “https://www.instagram.com/p/CA8YqUFnMM9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading”, “provider”: “instagram”}, “element”: “

nn

“}, {“type”: “embed”, “object”: {“script”: “”, “source”: “https://twitter.com/idriselba/status/1267789605077737473?ref_src=twsrc%5Etfw”, “provider”: “twitter”}, “element”: “

n

This ainu2019t a movie/ ainu2019t calling cut/ we cutting the throat of the old system/so if you ainu2019t with us/ then you better run. New breed. pic.twitter.com/sRop2VVhKl

nu2014 Idris Elba (@idriselba) June 2, 2020

“}, {“type”: “embed”, “object”: {“script”: “”, “source”: “https://www.instagram.com/p/CA7xv3TDH4Z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading”, “provider”: “instagram”}, “element”: “

nn

“}, {“text”: “”Black Lives Matter” nije od “juu010der”, veu0107 je samo opet poprimiou00a0u0161iroke razmjere nakon ubojstvau00a0Georgea Floyda koje je diljem SAD-a izazvalo nerede i prosvjede.”, “type”: “p”, “element”: “

“Black Lives Matter” nije od “juu010der”, veu0107 je samo opet poprimiou00a0u0161iroke razmjere nakon ubojstvau00a0Georgea Floyda koje je diljem SAD-a izazvalo nerede i prosvjede.

“}, {“id”: “696822”, “src”: “”, “type”: “article”, “title”: “Fifa pozvala ‘na zdrav razum’ u slanju poruka za umrlog Floyda”, “element”: ““, “custom_description”: “”}, {“text”: “”Crninu” su postavile mnoge poznate liu010dnosti svojim su druu0161tvenim kanalima, dok je kapetan kou0161arkau0161ke reprezentacijeu00a0Bojan Bogdanoviu0107 objavio video s dva djeu010daka razliu010dite rase uz govor Martina Luthera Kinga o ravnopravnosti rasa u SAD-u i za to pobrao mnoge pohvale.”, “type”: “p”, “element”: “

“Crninu” su postavile mnoge poznate liu010dnosti svojim su druu0161tvenim kanalima, dok je kapetan kou0161arkau0161ke reprezentacijeu00a0Bojan Bogdanoviu0107 objavio video s dva djeu010daka razliu010dite rase uz govor Martina Luthera Kinga o ravnopravnosti rasa u SAD-u i za to pobrao mnoge pohvale.

“}, {“text”: “- Babo pogau0111a i s rukom u gipsu – bio je jedan od komentara aludiravu0161i na Bogdanoviu0107evu ozljedu ruu010dnog zgloba i operaciju koju je nedavno obavio.”, “type”: “p”, “element”: “

– Babo pogau0111a i s rukom u gipsu – bio je jedan od komentara aludiravu0161i na Bogdanoviu0107evu ozljedu ruu010dnog zgloba i operaciju koju je nedavno obavio.

“}, {“type”: “embed”, “object”: {“script”: “”, “source”: “https://www.instagram.com/p/CA7PQKUpVkE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading”, “provider”: “instagram”}, “element”: “

nn

“}], “ads”: true, “thread_deleted”: false, “thread_locked”: false, “total_reaction_count”: 1, “comment_count”: 50, “view_count”: 1976, “flash_external_link”: null}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1921849”, “attributes”: {“width”: 1500, “height”: 900, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-22/dizajn-bez-naslova-2020-06-02t214045-665.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-06-02T21:42:01.180219+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “68762”, “attributes”: {“name”: “Vjeran u017dganec/Rogulja/PIXSELL/Reuters”, “slug”: “vjeran-zganec-rogulja-pixsell-reuters”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “4”, “attributes”: {“name”: “Sport”, “slug”: “https://www.24sata.hr/sport”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “https://www.24sata.hr/sport”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “section”, “id”: “25”, “attributes”: {“name”: “Nogomet”, “slug”: “nogomet”, “is_special”: false, “is_primary”: false, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “sport/nogomet”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696874/sections”}, “meta”: {“count”: 2}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “62837”, “attributes”: {“name”: “Davor Kovau010deviu0107”, “slug”: “davor-kovacevic”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696874/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “8266”, “attributes”: {“name”: “ivan rakitiu0107”, “slug”: “ivan-rakitic”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “73040”, “attributes”: {“name”: “bojan bogdanoviu0107”, “slug”: “bojan-bogdanovic”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “249780”, “attributes”: {“name”: “george floyd”, “slug”: “george-floyd”}}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696874/keywords”}, “meta”: {“count”: 3}}, “image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1921849”, “attributes”: {“width”: 1500, “height”: 900, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-22/dizajn-bez-naslova-2020-06-02t214045-665.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-06-02T21:42:01.180219+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “68762”, “attributes”: {“name”: “Vjeran u017dganec/Rogulja/PIXSELL/Reuters”, “slug”: “vjeran-zganec-rogulja-pixsell-reuters”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}, “layout”: {“data”: null}, “seo”: {“data”: {“type”: “page-meta”, “id”: “1555900”, “attributes”: {“title”: “Rakitiu0107 i Bogdanoviu0107 prikljuu010dili se pokretu za Floyda: Babin je video pobrao najviu0161e pohvala”, “h1”: “”, “meta_description”: “”, “meta_keywords”: “george floyd,bojan bogdanoviu0107,ivan rakitiu0107”, “meta_custom”: “”, “robots_meta”: “”}}}, “special”: {“data”: {“type”: “article-special-article”, “id”: “696874”, “attributes”: {“logo_image_url”: null, “logo_url”: null, “logo_title”: null}, “relationships”: {“special_cover_image”: {“data”: null}}}}, “native”: {“data”: {“type”: “article-native”, “id”: “696874”, “attributes”: {“header_url”: null, “logo_url”: null, “client_label”: null, “client_name”: null}, “relationships”: {“header_image”: {“data”: null}, “logo_image”: {“data”: null}}}}, “videos”: {“data”: []}, “galleries”: {“data”: [{“type”: “gallery”, “id”: “636472”, “attributes”: {“title”: “Rakitiu0107 i Bogdanoviu0107 prikljuu010dili se pokretu za Floyda: Babin je video pobrao najviu0161e pohvala”, “description”: “”, “item_count”: 1, “is_embedded”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1921849”, “attributes”: {“width”: 1500, “height”: 900, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-22/dizajn-bez-naslova-2020-06-02t214045-665.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-06-02T21:42:01.180219+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “68762”, “attributes”: {“name”: “Vjeran u017dganec/Rogulja/PIXSELL/Reuters”, “slug”: “vjeran-zganec-rogulja-pixsell-reuters”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}}}]}, “images”: {“data”: []}, “related_articles”: {“data”: []}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “4”, “attributes”: {“name”: “Sport”, “slug”: “https://www.24sata.hr/sport”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “https://www.24sata.hr/sport”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “25”, “attributes”: {“name”: “Nogomet”, “slug”: “nogomet”, “is_special”: false, “is_primary”: false, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “sport/nogomet”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}}, “files”: {“data”: []}, “extra_contents”: {“data”: []}, “related_xinline_articles”: {“data”: [{“type”: “article”, “id”: “696822”, “attributes”: {“title”: “Fifa pozvala ‘na zdrav razum’ u slanju poruka za umrlog Floyda”, “lead_text”: “Ovakva poruka Fife u suprotnosti je s dosadau0161njom praksom kojom je zabranjeno iskazivanje politiu010dkih, vjerskih ili osobnih stavova na opremi koja je od 2014. prou0161irena i na odjeu0107u koju sportau0161i nose ispod dresova”, “slug”: “fifa-pozvala-na-zdrav-razum-u-slanju-poruka-za-umrlog-floyda”, “label”: “PODRu0160KA SPORTAu0160A”, “link”: “/sport/fifa-pozvala-na-zdrav-razum-u-slanju-poruka-za-umrlog-floyda-696822”, “publish_date”: “2020-06-02T16:38:00+02:00”, “explicit_content”: false, “article_type”: “article”, “is_premium”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1921752”}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “4”}, {“type”: “section”, “id”: “25”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696822/sections”}, “meta”: {“count”: 2}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “625”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696822/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “11337”}, {“type”: “keyword”, “id”: “249780”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696822/keywords”}, “meta”: {“count”: 2}}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “4”}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “25”}}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696822/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/696822”}}, {“type”: “article”, “id”: “696680”, “attributes”: {“title”: “Glazbena industrija poziva na obustavu rada zbog preminulog Afroamerikanca Georgea Floyda”, “lead_text”: “Sveu00a0tri glavne ameriu010dkeu00a0diskografskeu00a0kuu0107eu00a0na druu0161tvenim su mreu017eama objavile da na jedan dan prestaju s radom te se ‘ponovno povezuju sa svojom zajednicom’,u00a0piu0161e BBC. Zaposlenici su danas slobodni…”, “slug”: “glazbena-industrija-poziva-na-obustavu-rada-zbog-preminulog-afroamerikanca-georgea-floyda”, “label”: “ZVIJEZDE SE UJEDINILE”, “link”: “/show/glazbena-industrija-poziva-na-obustavu-rada-zbog-preminulog-afroamerikanca-georgea-floyda-696680”, “publish_date”: “2020-06-02T14:25:00+02:00”, “explicit_content”: false, “article_type”: “article”, “is_premium”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1921480”}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “872”}, {“type”: “section”, “id”: “3”}, {“type”: “section”, “id”: “185”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696680/sections”}, “meta”: {“count”: 3}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “625”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696680/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “249780”}, {“type”: “keyword”, “id”: “625”}, {“type”: “keyword”, “id”: “249914”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696680/keywords”}, “meta”: {“count”: 3}}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “3”}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “185”}}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696680/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/696680”}}]}, “reactions”: {“data”: [{“type”: “reaction-counter”, “id”: “874”}, {“type”: “reaction-counter”, “id”: “872”}]}, “own_reaction”: {“data”: null}, “popular_comments”: {“data”: [{“type”: “comment”, “id”: “25500418”}, {“type”: “comment”, “id”: “25500488”}, {“type”: “comment”, “id”: “25500698”}]}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696874/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/696874”}}, “included”: [{“type”: “article”, “id”: “696680”, “attributes”: {“title”: “Glazbena industrija poziva na obustavu rada zbog preminulog Afroamerikanca Georgea Floyda”, “lead_text”: “Sveu00a0tri glavne ameriu010dkeu00a0diskografskeu00a0kuu0107eu00a0na druu0161tvenim su mreu017eama objavile da na jedan dan prestaju s radom te se ‘ponovno povezuju sa svojom zajednicom’,u00a0piu0161e BBC. Zaposlenici su danas slobodni…”, “slug”: “glazbena-industrija-poziva-na-obustavu-rada-zbog-preminulog-afroamerikanca-georgea-floyda”, “label”: “ZVIJEZDE SE UJEDINILE”, “link”: “/show/glazbena-industrija-poziva-na-obustavu-rada-zbog-preminulog-afroamerikanca-georgea-floyda-696680”, “publish_date”: “2020-06-02T14:25:00+02:00”, “explicit_content”: false, “article_type”: “article”, “is_premium”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1921480”}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “872”}, {“type”: “section”, “id”: “3”}, {“type”: “section”, “id”: “185”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696680/sections”}, “meta”: {“count”: 3}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “625”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696680/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “249780”}, {“type”: “keyword”, “id”: “625”}, {“type”: “keyword”, “id”: “249914”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696680/keywords”}, “meta”: {“count”: 3}}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “3”}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “185”}}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696680/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/696680”}}, {“type”: “article”, “id”: “696822”, “attributes”: {“title”: “Fifa pozvala ‘na zdrav razum’ u slanju poruka za umrlog Floyda”, “lead_text”: “Ovakva poruka Fife u suprotnosti je s dosadau0161njom praksom kojom je zabranjeno iskazivanje politiu010dkih, vjerskih ili osobnih stavova na opremi koja je od 2014. prou0161irena i na odjeu0107u koju sportau0161i nose ispod dresova”, “slug”: “fifa-pozvala-na-zdrav-razum-u-slanju-poruka-za-umrlog-floyda”, “label”: “PODRu0160KA SPORTAu0160A”, “link”: “/sport/fifa-pozvala-na-zdrav-razum-u-slanju-poruka-za-umrlog-floyda-696822”, “publish_date”: “2020-06-02T16:38:00+02:00”, “explicit_content”: false, “article_type”: “article”, “is_premium”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1921752”}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “4”}, {“type”: “section”, “id”: “25”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696822/sections”}, “meta”: {“count”: 2}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “625”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696822/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “11337”}, {“type”: “keyword”, “id”: “249780”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696822/keywords”}, “meta”: {“count”: 2}}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “4”}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “25”}}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696822/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/696822”}}, {“type”: “article-native”, “id”: “696874”, “attributes”: {“header_url”: null, “logo_url”: null, “client_label”: null, “client_name”: null}, “relationships”: {“header_image”: {“data”: null}, “logo_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “article-special-article”, “id”: “696874”, “attributes”: {“logo_image_url”: null, “logo_url”: null, “logo_title”: null}, “relationships”: {“special_cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “author”, “id”: “625”, “attributes”: {“name”: “HINA”, “slug”: “hina”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}, {“type”: “author”, “id”: “62837”, “attributes”: {“name”: “Davor Kovau010deviu0107”, “slug”: “davor-kovacevic”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}, {“type”: “author”, “id”: “68762”, “attributes”: {“name”: “Vjeran u017dganec/Rogulja/PIXSELL/Reuters”, “slug”: “vjeran-zganec-rogulja-pixsell-reuters”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}, {“type”: “gallery”, “id”: “636472”, “attributes”: {“title”: “Rakitiu0107 i Bogdanoviu0107 prikljuu010dili se pokretu za Floyda: Babin je video pobrao najviu0161e pohvala”, “description”: “”, “item_count”: 1, “is_embedded”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1921849”, “attributes”: {“width”: 1500, “height”: 900, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-22/dizajn-bez-naslova-2020-06-02t214045-665.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-06-02T21:42:01.180219+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “68762”, “attributes”: {“name”: “Vjeran u017dganec/Rogulja/PIXSELL/Reuters”, “slug”: “vjeran-zganec-rogulja-pixsell-reuters”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}}}, {“type”: “image”, “id”: “1921480”, “attributes”: {“width”: 1403, “height”: 860, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-22/pjimage-2020-06-02t112412-368_ZLgxcGE.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-06-02T11:25:08.489645+02:00”}}, {“type”: “image”, “id”: “1921752”, “attributes”: {“width”: 1600, “height”: 1147, “caption”: “FILE PHOTO: Dortmund’s Jadon Sancho celebrates scoring their second goal with a ‘Justice for George Floyd’ shirt, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease FILE PHOTO: Soccer Football – Bundesliga – SC Paderborn v Borussia Dortmund – Benteler Arena, Paderborn, Germany – May 31, 2020 Borussia Dortmund’s Jadon Sancho celebrates scoring their second goal with a ‘Justice for George Floyd’ shirt, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) Lars Baron/Pool via REUTERS DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video/File Photo POOL New”, “title”: “FILE PHOTO: Dortmund’s Jadon Sancho celebrates scoring their second goal with a ‘Justice for George Floyd’ shirt, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-22/pxl-reu-010620-29103233.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-06-02T16:30:28.054966+02:00”}}, {“type”: “image”, “id”: “1921849”, “attributes”: {“width”: 1500, “height”: 900, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-22/dizajn-bez-naslova-2020-06-02t214045-665.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-06-02T21:42:01.180219+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “68762”, “attributes”: {“name”: “Vjeran u017dganec/Rogulja/PIXSELL/Reuters”, “slug”: “vjeran-zganec-rogulja-pixsell-reuters”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}, {“type”: “keyword”, “id”: “249780”, “attributes”: {“name”: “george floyd”, “slug”: “george-floyd”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “73040”, “attributes”: {“name”: “bojan bogdanoviu0107”, “slug”: “bojan-bogdanovic”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “8266”, “attributes”: {“name”: “ivan rakitiu0107”, “slug”: “ivan-rakitic”}}, {“type”: “page-meta”, “id”: “1555900”, “attributes”: {“title”: “Rakitiu0107 i Bogdanoviu0107 prikljuu010dili se pokretu za Floyda: Babin je video pobrao najviu0161e pohvala”, “h1”: “”, “meta_description”: “”, “meta_keywords”: “george floyd,bojan bogdanoviu0107,ivan rakitiu0107”, “meta_custom”: “”, “robots_meta”: “”}}, {“type”: “section”, “id”: “25”, “attributes”: {“name”: “Nogomet”, “slug”: “nogomet”, “is_special”: false, “is_primary”: false, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “sport/nogomet”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “section”, “id”: “3”, “attributes”: {“name”: “Show”, “slug”: “show”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “show”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “section”, “id”: “4”, “attributes”: {“name”: “Sport”, “slug”: “https://www.24sata.hr/sport”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “https://www.24sata.hr/sport”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}]};
//–>

“Crninu” su postavile mnoge poznate ličnosti na svojim su društvenim kanalima, dok je Bojan Bogdanović objavio video s dva dječaka različite rase uz govor Martina Luthera Kinga o ravnopravnosti rasa u SAD-u

<p>”Enough is enough”, poruka je kojom se na crnoj pozadini i <strong>Ivan Rakitić</strong> priključio pokretu koji je zavladao društvenim mrežama, a na kojima se s crnim fotografijama uz “hashtag”<em> #blackoutTuesday </em>poziva na akciju zaustavljanja aktivnosti na 24 sata kako bi se skrenula pozornost na rasnu nepravdu. </p><p>Hrvatski nogometni reprezentativac dodao je i fotografiju na kojoj su on i Kamerunac<strong> Stephane M’Bia </strong>razmijenili dresove i zagrljeni napuštali teren u Manausu nakon hrvatske pobjede 4-0 na Svjetskom prvenstvu 2014. godine u Brazilu.</p><p>Facebook, Instagram, Twitter i drugi žele na ovaj način svoje korisnike educirati o pokretu Black Lives Matter, a pokretači ove inicijative poručili su kako utorak žele pretvoriti u dan za prekid rada i ponovno uspostavljanje veze sa zajednicom kroz hitan korak djelovanja da se potakne javnost na odgovornost i promjene.</p><p>”Black Lives Matter” nije od “jučer”, već je samo opet poprimio široke razmjere nakon ubojstva <strong>Georgea Floyda</strong> koje je diljem SAD-a izazvalo nerede i prosvjede.</p><p>”Crninu” su postavile mnoge poznate ličnosti svojim su društvenim kanalima, dok je kapetan košarkaške reprezentacije <strong>Bojan Bogdanović</strong> objavio video s dva dječaka različite rase uz govor Martina Luthera Kinga o ravnopravnosti rasa u SAD-u i za to pobrao mnoge pohvale.</p><p>- Babo pogađa i s rukom u gipsu – bio je jedan od komentara aludiravši na Bogdanovićevu ozljedu ručnog zgloba i operaciju koju je nedavno obavio.</p>[ad_2]

Source link