[ad_1]

Jones poludio na prosvjednike: Ima li ovo veze s Floydom, zašto tinejdžerska ološ uništava grad? | 24sata

“, “source”: “https://www.instagram.com/p/CA4ZUtPltOD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading”, “provider”: “instagram”}, “element”: “

nn

“}, {“text”: “-u00a0Ima li ovo sra*je viu0161e uopu0107e veze s Georgeom Floydom? Zau0161to tinejdu017eerska olou0161 uniu0161tava nau0161 grad? Kao mladi Afroamerikanac, vjerujte da sam takou0111er frustriran, no ovo nije nau010din. Ovako samo oteu017eavamo veu0107 teu0161ku situaciju. Ako uistinu volite nau0161 grad, sau010duvajte ga. Svi vi stariji isto trebate progovoriti, nazovite vau0161e u010dlanove obitelji i recite im da veu010deras dou0111u kuu0107i – objavio je na Instagramu ‘Bones”https://www.24sata.hr/.”, “type”: “p”, “element”: “

-u00a0Ima li ovo sra*je viu0161e uopu0107e veze s Georgeom Floydom? Zau0161to tinejdu017eerska olou0161 uniu0161tava nau0161 grad? Kao mladi Afroamerikanac, vjerujte da sam takou0111er frustriran, no ovo nije nau010din. Ovako samo oteu017eavamo veu0107 teu0161ku situaciju. Ako uistinu volite nau0161 grad, sau010duvajte ga. Svi vi stariji isto trebate progovoriti, nazovite vau0161e u010dlanove obitelji i recite im da veu010deras dou0111u kuu0107i – objavio je na Instagramu ‘Bones’.

“}, {“id”: “696424”, “src”: “”, “type”: “article”, “title”: “Jones viu0161e nije prvak u UFC-u!? Napustio titulu: Veni, vidi, vici”, “element”: ““, “custom_description”: “”}, {“text”: “Podsjetimo,u00a0Jones je kao jedan od najdominantnijih boraca u povijesti UFC-a nakon svau0111e sa u0161efom organizacije Whiteom odluu010dio kako viu0161e ne u017eeli biti prvak. Na Twitteru je objavio kako napuu0161ta pojas prvaka, a u010deka se sluu017ebena odluka organizacije.”, “type”: “p”, “element”: “

Podsjetimo,u00a0Jones je kao jedan od najdominantnijih boraca u povijesti UFC-a nakon svau0111e sa u0161efom organizacije Whiteom odluu010dio kako viu0161e ne u017eeli biti prvak. Na Twitteru je objavio kako napuu0161ta pojas prvaka, a u010deka se sluu017ebena odluka organizacije.

“}], “ads”: true, “thread_deleted”: false, “thread_locked”: false, “total_reaction_count”: 0, “comment_count”: 1, “view_count”: 215, “flash_external_link”: null}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1921850”, “attributes”: {“width”: 1500, “height”: 900, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-22/untitled-design_2l9q1F5.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-06-02T21:42:38.495132+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “70383”, “attributes”: {“name”: “Instagram”, “slug”: “instagram”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “4”, “attributes”: {“name”: “Sport”, “slug”: “https://www.24sata.hr/sport”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “https://www.24sata.hr/sport”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “section”, “id”: “82”, “attributes”: {“name”: “Fight club”, “slug”: “fight-club”, “is_special”: false, “is_primary”: false, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “sport/fight-club”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696866/sections”}, “meta”: {“count”: 2}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “57007”, “attributes”: {“name”: “Fabijan Hrnu010diu0107”, “slug”: “fabijan-hrncic”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696866/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “99723”, “attributes”: {“name”: “ufc”, “slug”: “ufc”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “249780”, “attributes”: {“name”: “george floyd”, “slug”: “george-floyd”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “110756”, “attributes”: {“name”: “jon jones”, “slug”: “jon-jones”}}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696866/keywords”}, “meta”: {“count”: 3}}, “image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1921850”, “attributes”: {“width”: 1500, “height”: 900, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-22/untitled-design_2l9q1F5.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-06-02T21:42:38.495132+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “70383”, “attributes”: {“name”: “Instagram”, “slug”: “instagram”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}, “layout”: {“data”: null}, “seo”: {“data”: {“type”: “page-meta”, “id”: “1555894”, “attributes”: {“title”: “Jones poludio na prosvjednike: Ima li ovo veze s Floydom, zau0161to tinejdu017eerska olou0161 uniu0161tava grad?”, “h1”: “”, “meta_description”: “”, “meta_keywords”: “jon jones,george floyd,ufc”, “meta_custom”: “”, “robots_meta”: “”}}}, “special”: {“data”: {“type”: “article-special-article”, “id”: “696866”, “attributes”: {“logo_image_url”: null, “logo_url”: null, “logo_title”: null}, “relationships”: {“special_cover_image”: {“data”: null}}}}, “native”: {“data”: {“type”: “article-native”, “id”: “696866”, “attributes”: {“header_url”: null, “logo_url”: null, “client_label”: null, “client_name”: null}, “relationships”: {“header_image”: {“data”: null}, “logo_image”: {“data”: null}}}}, “videos”: {“data”: []}, “galleries”: {“data”: [{“type”: “gallery”, “id”: “636471”, “attributes”: {“title”: “Jones poludio na prosvjednike: Ima li ovo veze s Floydom, zau0161to tinejdu017eerska olou0161 uniu0161tava grad?”, “description”: “”, “item_count”: 1, “is_embedded”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1921850”, “attributes”: {“width”: 1500, “height”: 900, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-22/untitled-design_2l9q1F5.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-06-02T21:42:38.495132+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “70383”, “attributes”: {“name”: “Instagram”, “slug”: “instagram”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}}}]}, “images”: {“data”: []}, “related_articles”: {“data”: []}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “4”, “attributes”: {“name”: “Sport”, “slug”: “https://www.24sata.hr/sport”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “https://www.24sata.hr/sport”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “82”, “attributes”: {“name”: “Fight club”, “slug”: “fight-club”, “is_special”: false, “is_primary”: false, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “sport/fight-club”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}}, “files”: {“data”: []}, “extra_contents”: {“data”: []}, “related_xinline_articles”: {“data”: [{“type”: “article”, “id”: “696817”, “attributes”: {“title”: “Hrvati iz New Yorka: ‘Ovo nema veze s prosvjedima, vrijeu0111a se, pljau010dka i prijeti piu0161toljima…'”, “lead_text”: “Amerika ulazi u novi tjedan prosvjeda nakon smrti Georgea Floyda. Situacija eskalira, a predsjednik Donald Trump svojim ou0161trim izjavama ne doprinosi smirenju”, “slug”: “hrvati-iz-new-yorka-ovo-nema-veze-s-prosvjedima-vrijeda-se-pljacka-i-prijeti-pistoljima”, “label”: “PAKAO U AMERICI”, “link”: “/news/hrvati-iz-new-yorka-ovo-nema-veze-s-prosvjedima-vrijeda-se-pljacka-i-prijeti-pistoljima-696817”, “publish_date”: “2020-06-02T20:05:00+02:00”, “explicit_content”: false, “article_type”: “article”, “is_premium”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1921824”}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “872”}, {“type”: “section”, “id”: “2”}, {“type”: “section”, “id”: “952”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696817/sections”}, “meta”: {“count”: 3}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “62040”}, {“type”: “author”, “id”: “62619”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696817/authors”}, “meta”: {“count”: 2}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “249780”}, {“type”: “keyword”, “id”: “627”}, {“type”: “keyword”, “id”: “102216”}, {“type”: “keyword”, “id”: “1391”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696817/keywords”}, “meta”: {“count”: 4}}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “2”}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “952”}}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696817/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/696817”}}, {“type”: “article”, “id”: “696424”, “attributes”: {“title”: “Jones viu0161e nije prvak u UFC-u!? Napustio titulu: Veni, vidi, vici”, “lead_text”: “Jedan od najdominantnijih boraca u povijesti UFC-a Jon Jones (32) je nakon svau0111e sa u0161efom organizacije Whiteom odluu010dio kako viu0161e ne u017eeli biti prvak. Na Twitteru je objavio kako napuu0161ta pojas prvaka”, “slug”: “jones-vise-nije-prvak-u-ufc-u-napustio-titulu-veni-vidi-vici”, “label”: “PROBLEMI ZA WHITEA”, “link”: “/sport/jones-vise-nije-prvak-u-ufc-u-napustio-titulu-veni-vidi-vici-696424”, “publish_date”: “2020-06-01T10:29:00+02:00”, “explicit_content”: false, “article_type”: “article”, “is_premium”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1920751”}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “4”}, {“type”: “section”, “id”: “82”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696424/sections”}, “meta”: {“count”: 2}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “57007”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696424/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “71179”}, {“type”: “keyword”, “id”: “110756”}, {“type”: “keyword”, “id”: “99723”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696424/keywords”}, “meta”: {“count”: 3}}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “4”}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “82”}}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696424/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/696424”}}]}, “reactions”: {“data”: []}, “own_reaction”: {“data”: null}, “popular_comments”: {“data”: [{“type”: “comment”, “id”: “25500556”}]}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696866/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/696866”}}, “included”: [{“type”: “article”, “id”: “696424”, “attributes”: {“title”: “Jones viu0161e nije prvak u UFC-u!? Napustio titulu: Veni, vidi, vici”, “lead_text”: “Jedan od najdominantnijih boraca u povijesti UFC-a Jon Jones (32) je nakon svau0111e sa u0161efom organizacije Whiteom odluu010dio kako viu0161e ne u017eeli biti prvak. Na Twitteru je objavio kako napuu0161ta pojas prvaka”, “slug”: “jones-vise-nije-prvak-u-ufc-u-napustio-titulu-veni-vidi-vici”, “label”: “PROBLEMI ZA WHITEA”, “link”: “/sport/jones-vise-nije-prvak-u-ufc-u-napustio-titulu-veni-vidi-vici-696424”, “publish_date”: “2020-06-01T10:29:00+02:00”, “explicit_content”: false, “article_type”: “article”, “is_premium”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1920751”}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “4”}, {“type”: “section”, “id”: “82”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696424/sections”}, “meta”: {“count”: 2}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “57007”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696424/authors”}, “meta”: {“count”: 1}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “71179”}, {“type”: “keyword”, “id”: “110756”}, {“type”: “keyword”, “id”: “99723”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696424/keywords”}, “meta”: {“count”: 3}}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “4”}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “82”}}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696424/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/696424”}}, {“type”: “article”, “id”: “696817”, “attributes”: {“title”: “Hrvati iz New Yorka: ‘Ovo nema veze s prosvjedima, vrijeu0111a se, pljau010dka i prijeti piu0161toljima…'”, “lead_text”: “Amerika ulazi u novi tjedan prosvjeda nakon smrti Georgea Floyda. Situacija eskalira, a predsjednik Donald Trump svojim ou0161trim izjavama ne doprinosi smirenju”, “slug”: “hrvati-iz-new-yorka-ovo-nema-veze-s-prosvjedima-vrijeda-se-pljacka-i-prijeti-pistoljima”, “label”: “PAKAO U AMERICI”, “link”: “/news/hrvati-iz-new-yorka-ovo-nema-veze-s-prosvjedima-vrijeda-se-pljacka-i-prijeti-pistoljima-696817”, “publish_date”: “2020-06-02T20:05:00+02:00”, “explicit_content”: false, “article_type”: “article”, “is_premium”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1921824”}}, “sections”: {“data”: [{“type”: “section”, “id”: “872”}, {“type”: “section”, “id”: “2”}, {“type”: “section”, “id”: “952”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696817/sections”}, “meta”: {“count”: 3}}, “authors”: {“data”: [{“type”: “author”, “id”: “62040”}, {“type”: “author”, “id”: “62619”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696817/authors”}, “meta”: {“count”: 2}}, “keywords”: {“data”: [{“type”: “keyword”, “id”: “249780”}, {“type”: “keyword”, “id”: “627”}, {“type”: “keyword”, “id”: “102216”}, {“type”: “keyword”, “id”: “1391”}], “links”: {“related”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696817/keywords”}, “meta”: {“count”: 4}}, “live”: {“data”: null}, “section”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “2”}}, “subsection”: {“data”: {“type”: “section”, “id”: “952”}}}, “meta”: {“comment_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/articles/696817/comment-count”, “view_count_url”: “https://app.24sata.hr/fapi/analytics/object/content.article/696817”}}, {“type”: “article-native”, “id”: “696866”, “attributes”: {“header_url”: null, “logo_url”: null, “client_label”: null, “client_name”: null}, “relationships”: {“header_image”: {“data”: null}, “logo_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “article-special-article”, “id”: “696866”, “attributes”: {“logo_image_url”: null, “logo_url”: null, “logo_title”: null}, “relationships”: {“special_cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “author”, “id”: “57007”, “attributes”: {“name”: “Fabijan Hrnu010diu0107”, “slug”: “fabijan-hrncic”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}, {“type”: “author”, “id”: “62040”, “attributes”: {“name”: “Denis Mahmutoviu0107”, “slug”: “denis-mahmutovic”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}, {“type”: “author”, “id”: “62619”, “attributes”: {“name”: “Antonija Tuu0161ek”, “slug”: “antonija-tusek”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}, {“type”: “author”, “id”: “70383”, “attributes”: {“name”: “Instagram”, “slug”: “instagram”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}, {“type”: “gallery”, “id”: “636471”, “attributes”: {“title”: “Jones poludio na prosvjednike: Ima li ovo veze s Floydom, zau0161to tinejdu017eerska olou0161 uniu0161tava grad?”, “description”: “”, “item_count”: 1, “is_embedded”: false}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: {“type”: “image”, “id”: “1921850”, “attributes”: {“width”: 1500, “height”: 900, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-22/untitled-design_2l9q1F5.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-06-02T21:42:38.495132+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “70383”, “attributes”: {“name”: “Instagram”, “slug”: “instagram”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}}}}, {“type”: “image”, “id”: “1920751”, “attributes”: {“width”: 1500, “height”: 900, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-22/untitled-design-2.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-06-01T08:51:46.359112+02:00”}}, {“type”: “image”, “id”: “1921824”, “attributes”: {“width”: 1240, “height”: 700, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-22/amer.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-06-02T20:04:59.149195+02:00”}}, {“type”: “image”, “id”: “1921850”, “attributes”: {“width”: 1500, “height”: 900, “caption”: “”, “title”: “”, “url”: “https://app.24sata.hr/media/images/2020-22/untitled-design_2l9q1F5.jpg”, “crop”: {}, “created_date”: “2020-06-02T21:42:38.495132+02:00”}, “relationships”: {“author”: {“data”: {“type”: “author”, “id”: “70383”, “attributes”: {“name”: “Instagram”, “slug”: “instagram”, “title”: “”}, “relationships”: {“image”: {“data”: null}}}}}}, {“type”: “keyword”, “id”: “110756”, “attributes”: {“name”: “jon jones”, “slug”: “jon-jones”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “249780”, “attributes”: {“name”: “george floyd”, “slug”: “george-floyd”}}, {“type”: “keyword”, “id”: “99723”, “attributes”: {“name”: “ufc”, “slug”: “ufc”}}, {“type”: “page-meta”, “id”: “1555894”, “attributes”: {“title”: “Jones poludio na prosvjednike: Ima li ovo veze s Floydom, zau0161to tinejdu017eerska olou0161 uniu0161tava grad?”, “h1”: “”, “meta_description”: “”, “meta_keywords”: “jon jones,george floyd,ufc”, “meta_custom”: “”, “robots_meta”: “”}}, {“type”: “section”, “id”: “2”, “attributes”: {“name”: “Vijesti”, “slug”: “news”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “news”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “section”, “id”: “4”, “attributes”: {“name”: “Sport”, “slug”: “https://www.24sata.hr/sport”, “is_special”: false, “is_primary”: true, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “https://www.24sata.hr/sport”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}, {“type”: “section”, “id”: “82”, “attributes”: {“name”: “Fight club”, “slug”: “fight-club”, “is_special”: false, “is_primary”: false, “label”: “”, “description”: “”, “slug_path”: “sport/fight-club”}, “relationships”: {“cover_image”: {“data”: null}}}]};
//–>

Diljem SAD-a prosvjednici izražavaju nezadovoljstvo smrću nakon što je policijski službenik pretjeranom upotrebom sile ugušio Georgea Floyda, a neki postupci idu i u vandalizam pa je pravdu u svoje ruke uzeo ‘Bones’

<p>Dajte mi sprejeve, dajte mi sprejeve, čuje se Jon <strong>Jones </strong>(32)  kako viče prema prosvjednicima koji su u nekim stvarima pretjerali. U SAD-u neki prosvjednici odu izvan onoga što bi prosvjedi trebali biti pa se isti pretvaraju u masovne pljačke i nerede, a UFC-ov prvak poluteške kategorije odlučio je uzeti pravdu u ruke.</p><p>Izašao je na ulicu te je odlučio smiriti situaciju. Kad su ga tinejdžeri prepoznali, nisu se protivili te su mu bez pogovora predali sprejeve.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Jon Jones oduzima prosvjednicima sprejeve</strong></p><p>- Ima li ovo sra*je više uopće veze s Georgeom Floydom? Zašto tinejdžerska ološ uništava naš grad? Kao mladi Afroamerikanac, vjerujte da sam također frustriran, no ovo nije način. Ovako samo otežavamo već tešku situaciju. Ako uistinu volite naš grad, sačuvajte ga. Svi vi stariji isto trebate progovoriti, nazovite vaše članove obitelji i recite im da večeras dođu kući – objavio je na Instagramu ‘Bones’.</p><p>Podsjetimo, Jones je kao jedan od najdominantnijih boraca u povijesti UFC-a nakon svađe sa šefom organizacije Whiteom odlučio kako više ne želi biti prvak. Na Twitteru je objavio kako napušta pojas prvaka, a čeka se službena odluka organizacije.</p>[ad_2]

Source link