[ad_1]

Na temelju članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine 87/09) 24sata d.o.o. iz Zagreba, Oreškovićeva 3d donosi slijedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Osvoji novi Seat Leon“

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „Osvoji novi Seat Leon“
je 24sata d.o.o., Zagreb, Oreškovićeva 3d, OIB:78093047651. Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe dnevnog lista “24sata” te unapređenja prodaje navedenog dnevnog lista.

Članak 2.
Nagradna igra održava se od 25.05.2020. – 06.06.2020.

Članak 3.
Početak nagradne igre „Osvoji novi Seat Leon“ je ponedjeljak 25.5.2020. kada će u svakom primjerku nacionalnog izdanja 24sata biti objavljen prvi kupon za nagradnu igru.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih izdaju suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena na www.24sata.hr.

Članak 4.
Ukupni fond nagrade u nagradnoj igri iznosi 158.973,53 kn uključujući PDV, a čini ga:
Glavna nagrada: 1 x osobni automobil marke:
•    Seat Leon 1.5 EcoTSI 96kW Style jedinične cijene 158.973,53 kn uključujući PDV
Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Vrijednost nagrade  izražena je s PDV-om.
Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 5.
Od 25.5. (ponedjeljak) do 4.6. (četvrtak) svaki dan u 24sata objavljivat će se po jedan nagradni kupon, osim 29.5 i 30.5. kada izlazi dvobroj i kada će se umjesto 2 kupona objaviti jedan kupon, a koji će biti dostupan i 29.5. i 30.5.. Kupone će čitatelji izrezivati i skupljati te će tijekom 11 dana sakupiti ukupno 10  kupona. 5.6. i 6.6.2020. bit će objavljen po jedan joker kupon koji zamjenjuje po jedan propušteni kupon. Joker kuponi su različiti.
U nagradnoj igri mogu sudjelovati svi čitatelji – kupci 24sata koji tijekom nagradne igre sakupe 10 nagradnih kupona (ili 9 nagradnih kupona + joker kupon ili 8 nagradnih kupona + 2 joker kupona), ispune ih sa traženim podacima i  pošalju na adresu P.P. 650,
10 001 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra – „Osvoji novi Seat Leon“

Sve pristigle koverte koje u sebi sadrže 10 kupona od kojih su minimalno dva ista ili 8 različitih kupona i 2 ista joker kupona koji zamjenjuju propuštene kupone neće biti prihvaćene i neće sudjelovati u nagradnoj igri.
U bubanj za izvlačenje ulaze sve kuverte s kuponima koje su pristigle na gore navedenu adresu do utorka 16.6.2020., do 9:00 sati ujutro.

Članak 6.
Nagrada će se javno izvlačiti u prostorijama redakcije “24sata”, Oreškovićeva 3d, Zagreb uz nadzor tročlane komisije i prisustvo javnog bilježnika i to u utorak 16.6.2020. nakon 10:00 sati.

Članak 7.
Tročlana komisija i javni bilježnik nadziru izvlačenje nagrade, naznačene u članku 4. ovih Pravila te o tijeku javnog izvlačenja vode Zapisnik. Svi pristigli kuponi podložni su provjeri.

Članak 8.
Dobitnik koji je osvojio nagradu u nagradnoj igri „Osvoji novi Seat Leon“ bit će objavljen na www.24sata.hr u roku unutar deset dana, računajući od dana javnog izvlačenja nagrada u nagradnoj igri.

Članak 9.
Priređivač nagradne igre osigurava sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku.

Članak 10.
Svaki dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 45 (četrdeset pet) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade, zbog epidemiološke situacije u državi. U slučaju da se dobitnik ne javi u navedenom roku, priređivač će postupiti sukladno odredbama članka 13. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara. Nakon isteka roka dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade.
Po primitku nagrade, dobitnik će primiti dva primjerka Sporazuma o preuzimanju nagrade te je jedan dužan vratiti na adresu priređivača (24sata d.o.o., Oreškovićeva 3D, 10 010 Zagreb) s naznakom „Sporazum – Nagradna igra: „Osvoji novi Seat Leon“ , a drugi primjerak Potvrde sačuvati. Osvojena nagrada se ne može zamijeniti za novac i neku drugu nagradu, niti se može prenijeti na treće osobe.
Ukoliko je dobitnik nagrade iz ove nagradne igre maloljetan na dan izvlačenja dobitnika, nagrada glasi na ime roditelja ili zakonskog skrbnika te ju on i preuzima u ime dobitnika.

Članak 11.
U trenutku preuzimanja nagrade, odnosno potpisom sporazuma (ugovora) o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodjeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 13.
Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem dnevnog tiska.

Članak 14.
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje prihvaćaju objavljena pravila. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 15.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Članak 16.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

 

KLASA: UP/I-460-02/20-01/187

URBROJ: 513-07-21-01-20-2

Zagreb, 20. svibnja 2020.

 [ad_2]

Source link