Na dnevnom redu sjednice Vlade su nacrt prijedloga zakona o biljnom zdravstvu i nacrt izmjena i dopuna Zakona o tržištu kapitala te nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama kao i nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o cestama koji se usklađuju s europskim zakonodavstvom.
Između ostalog na dnevnom redu je prijedlog uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.
Na zatvorenom djelu raspravljat će o prijedlogu odluke o izmjeni Odluke o donošenju Bilance strateških robnih zaliha.