Home

Prije 36 godina na Hvaru je kupio zemljište s namjerom da izgradi kuću, no zbog bizarnog sudskog incidenta gradnja ne može početi niti danas

Viktor Pandžić iz Zagreba još je prije trideset godina na Hvaru kupio zemljište s namjerom da na njemu sagradi kuću u kojoj je želio provesti umirovljeničke dane kada se vrati s rada u inozemstvu, međutim niti više od 35 godina nakon kupnje gradnja ne može početi, a prije nekoliko godina u bizarnome sudskom incidentu skoro je ostao bez dijelova kupljene zemlje.

Naime, Općinski sud u Starome Gradu kod prepisivanja čestica iz ručno vođenih zemljišnih knjiga u elektronski oblik, u Pandžićevu parcelu, vrijednu oko milijun kuna, dodao je dva nova vlasnika koji sa spomenutom parcelom nisu imala veze. Premda se naizgled čini kako se radi o maloj omaški koja se jednako tako može i ispraviti, zbog suspektnih okolnosti to ovdje nije bio slučaj. Točnije, za izbacivanje dvojice “ilegalaca” koji su potezom pera bez ikakva papira postali suvlasnici vrijedne parcele, sudovima je trebalo pune tri godine, i to nakon rovovske borbe Pandžićevih odvjetnika u kojoj su s obje strane frcale kaznene prijave, predstavke i tužbe.

Neočekivani šok

 Bizarna priča počela je u ožujku 2012. , kada je Pandžić predao na uknjižbu presudu kojom je utvrđeno da je vlasnik i koja ga ovlašćuje na uknjižbu svog zemljišta, iako je još i godinu prije, prije 2011. , zabilježio spor kako bi se osigurao od eventualnih naknadnih promjena vlasničkih upisa. Međutim, dvije godine nakon predanoga zahtjeva, u svibnju 2014. u predmetu koji bi trebao biti rutinska pravna procedura, Pandžića očekuje šok. Zemljišnoknjižni referent odbija mu prijedlog za cjelovitu uknjižbu s obrazloženjem da stanje u zemljišnim knjigama ne odgovara onome navedenome u presudi kojom je zatražio uknjižbu – točnije u čestici su se od početka 2012. do svibnja 2014. pojavila dva nova suvlasnika, a jedan od njih, M. P. iz Hvara, “dobio” je više od trećine vrijednoga zemljišta.

Naime, dok su 2012. u ručno vođenim zemljišnim knjigama postojala 4 prijašnja suvlasnika, sada ih je po zemljišnim knjigama, ali onima u elektronskom obliku, 6. Pojavili su se N. K. koji je imao 54/1640 dijelova te spomenuti M. P. sa 620/1640 udjela. Nitko od navedene dvojice s Pandžićevom parcelom nije imao nikakve veze, niti je ove izmjene predlagala ijedna od stranaka u postupku. Zbog ove razlike zemljišnoknjižni referent, kojem je zbog preopterećenosti suda u Starom Gradu predmet dodijeljen u Pulu, naravno Pandžiću nije mogao upisati cjelovitu uknjižbu. Pandžićevi odvjetnici dolaze pogledati zemljišne knjige kako bi vidjeli što se dogodilo te u zemljišnim knjigama doista vide da su na čestici njihova klijenta sada dva nova suvlasnika. No, osim što otkrivaju da je u međuvremenu, u ožujku 2013. napravljena verifikacija ZK uloška te je isti prepisan u elektronički oblik, samo s dvojicom novih suvlasnika, ne mogu pronaći kako je do te promjene došlo. Naime, nikakvoj sudskoj odluci u knjigama nema ni traga. Sudu u Starom Gradu podnose zahtjev za pristup informacijama te im sa suda odgovaraju da je prijenos iz ručno vođenih knjiga u elektronski oblik ovjeren “po nalogu sutkinje Jadranke Jeličić koja je i potvrdila ispravnost prijepisa”. Odvjetnici također stavljaju prigovor na rješenje zemljišnoknjižnoga referenta tražeći da se dopusti cjelovit upis, no sutkinja Jeličić, koja je i napravila verifikaciju, taj prigovor odbija tvrdeći da je stanje u česticama bilo neuredno te da je trebalo odbiti kompletnu uknjižbu, no i da je tada, a kako bi se dopustio barem djelomični upis, napravljena “intervencija pri verifikaciji”.

Nezakonitosti

“Ovakav elektronički e-izvadak onemogućava bilo kakav upis pa je presuda predlagatelja trebala biti u cijelosti odbijena da nije izvršena intervencija pri verifikaciji 4. 3. 2013.”, navodi se u rješenju kojim je sutkinja odbila Pandžićev prigovor. Što se tiče pojave dvojice novih vlasnika u rješenju o odbijanju prigovora, sutkinja je u obrazloženju navela kako je na toj čestici već više desetljeća rađena pogrešna pravomoćna uknjiženja te ih je ona ovom verifikacijom odlučila ispraviti. Također  navodi da “ako verifikacija u određenome dijelu ne bi bila valjana, ona je učinjena i ne može se ispraviti prigovorom u ovome predmetu, jer je za ZK referenta mjerodavno stanje kako proizlazi iz verificiranoga ZK uloška koji se nalazi u spisu, a za koji se ima smatrati da je postojalo u vrijeme podnošenja prijedloga (3. 3. 2012.).”

 

Na odluku sutkinje o odbijanju prigovora odvjetnici se žale Županijskom sudu u Splitu. Budući da je u međuvremenu došlo do spajanja sudova u Starom Gradu i Splitu, podnose i dvije predstavke predsjedniku splitskoga Županijskog suda, tvrdeći da se radi o nezakonitostima. Na prvu predstavku tadašnji predsjednik Općinskoga suda Goran Čolak odgovara da će se njegovi navodi ispitati u žalbenom postupku koji je tada bio u tijeku, i da nema potrebe reagirati. Nezadovoljan takvim odgovorom, Pandžić ponovno piše i traži konkretan odgovor od predsjednika o tome je li bilo nezakonitosti prilikom verifikacije.  Nakon sada već četvrtog dopisa na predmetu napokon aktivno počinje raditi tadašnja predsjednica zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Splitu, koja dopisom od 21. 12. 2016.utvrđuje “da je razvidno da u postupku verifikacije u EOP zemljišnu knjigu nije preneseno stanje kakvo je bilo u zemljišnoj knjizi glede upisanih suvlasnika i suvlasničkih udjela”. Sutkinja Sanja Čule Poljak ujedno upućuje sud u Starom Gradu da je “s obzirom na to da se u postupku verifikacije samo prepisuje zadnje stanje zemljišne knjige, a što ovdje nije slučaj, potrebno je da poduzmete radnje sukladno odredbama Zakona o zemljišnim knjigama”.

Verifikacija

 Međutim, sutkinja Jeličić umjesto ispravka po nalogu nadređene sutkinje sama u siječnju traži svoje izuzeće, obrazlažući to činjenicom da je sama postupala u verifikaciji konkretnoga ZK uloška te predlaže da se što prije imenuje neki drugi zemljišnoknjižni sudac koji će napraviti ispravak. Nakon ovoga sutkinja Čule Poljak sama rješava taj slučaj te 28. 7. 2017.godine donosi rješenje kojim ispravlja upis u vlasničkom listu te vraća upis na osobe koje su bile upisane u ručno vođenoj zemljišnoj knjizi, a briše te dvije naknadno upisane osobe. “Pregledavajući upise ručno vođene zemljišne knjige i nakon toga EOP-zemljišnu knjigu u z.k.ul 2351 k.o. Hvar da nisu “pronađene” isprave na temelju kojih bi bili upisani P. M. pok. J. za 620/1640 i K. N. pok. N. za 54/1650 smjeli biti upisani”.

 

No, ni tu nije kraj Pandžićevim problemima. Naime, ne znajući da je u međuvremenu napravljena izmjena uložaka te su Pandžićeve nekretnine zajedno sa “suvlasnicima” M. P. i N. K. otpisane u zasebni uložak, sutkinja Čule Poljak ispravlja samo osnovni uložak, dok Pandžić svoj uložak i dalje dijeli s dvojicom “ilegalaca”. U studenome 2017. Viktor peti put reagira tražeći da se napokon ispravi greška suda, ali sada se aktivirao i N. P. koji stavlja podnesak na Pandžićev prijedlog te se protivi brisanju svojega suvlasništva koje je dobio “intervencijom pri verifikaciji”.

Sud bez komentara

 Pandžićev peti pisani zahtjev u travnju 2018. ipak daje rezultate, a predmet sada rješava drugi sudac starogradskoga suda, Željko Paršić, budući da u međuvremenu, od izmjene Godišnjeg rasporeda poslova iz travnja 2017., sutkinja Jeličić nije više bila raspoređena za rad u zemljišnoknjižnim predmetima. Paršić konačno ispravlja sve greške svojih prethodnika te predmet vraća na početno stanje, prije “intervencije pri verifikaciji”. Pandžić će pak sada ponovno morati podnijeti prijedlog za uknjižbu na osnovi presude, identičan kakav je podnio 2012., a kako nam je potvrdio, namjerava podnijeti i tužbu protiv države.

“Meni je to sramota pisati. To da se dogodi u Njemačkoj netko bi odletio. To smo kupili još 1982. s namjerom da sebi napravim kuću, da se idem vratiti, i još uvijek čekam da si napravim kuću. Nikada u životu nisam bio na sudu. 2012. sam dobio rješenje da se možemo upisati, da bismo kasnije dobili rješenje samo na nekih 280 kvadrata. Nikada nisam smatrao da mi uopće treba odvjetnik”, rekao nam je Pandžić u telefonskom razgovoru te dodao da namjerava tužiti državu zbog svega što se događalo u proteklih pet godina. Naravno da ću tužiti. Pa pet godina nisam mogao raspolagati zemljištem koje je moje. Je li to normalno?”, rekao nam je Pandžić.

Za komentar čitave priče pitali smo i sutkinju Jeličić, no nije bila raspoložena za izjave, nego nas je uputila na glasnogovornika suda. S Općinskoga građanskog suda u Splitu odgovorili su nam pak da sud ne može ništa komentirati.