Turistički najam stanova već je uobičajena praksa na području duž jadranske obale, a priliku za zaradu od dnevnog najma odnedavno vide i brojni iznajmljivači u unutrašnjosti.

Studenti i mlade obitelji nekad su bili najučestaliji unajmljivači stanova, posebno onih na zagrebačkom području, no pomama za kratkoročnim najmom polako mijenja sliku tržišta i stavlja ih u nezavidan položaj. Trend porasta potražnje za najmom na dnevnoj bazi rezultirao je porastom cijena stanova za klasični, dugoročni najam – upravo zbog smanjenja ponude takvih na tržištu.

 

OD ZAGREBA DO SPLITA

To je pokazalo i istraživanje oglasnika Crozilla.com o cijenama najma stanova do 100 kvadrata u gradovima kao što su Zagreb, Rijeka, Zadar, Split i Opatija. Naime, podaci pokazuju kako su prosječne tražene najamnine stanova u tim gradovima tijekom ožujka bile u prosjeku oko 11 posto više nego u istome mjesecu lani, odnosno 1,5 posto više nego mjesec prije, a pritom su najviše porasle za stanove najmanjih površina kakvi se, zapravo, i najviše traže. Najamnine stanova veličine između 20 i 60 kvadratnih metara na godišnjoj razini bilježe porast vrijednosti od 14 posto.

A living room decorated in light tones with a sofa, a floor lamp and pictures on the wall

living4media

 

Među gradovima uvrštenima u ovo istraživanje najniže su prosječne cijene najma stanova do 100 kvadrata zabilježene u Rijeci u kojoj su iznosile 425 eura, a najviše su bile u Zagrebu gdje su u prosjeku iznosile oko 640 eura te u Splitu 610 eura. U Opatiji su prosječne cijene najma takvih stanova iznosile oko 600 eura, a u Zadru 100 eura manje.

Dok Opatija, Split i Zadar bilježe mjesečni porast cijena, Zagreb i Rijeka u ožujku bilježe pad njihovih vrijednosti.

Priliku za dobru zaradu od dnevnog najma odnedavno vide i brojni iznajmljivači u unutrašnjosti naše zemlje

 

Oglašavane cijene najma stanova navedenih površina kretale su se u rasponu od samo 150 eura pa sve do iznosa većih i od 3000 eura mjesečno. Valja računati kako iznimno visoke cijene najma uglavnom imaju ekskluzivni stanovi novije gradnje, opremljeni dizajnerskim namještajem i potrebnim aparatima, koji su, uz to, još i smješteni na dobrim lokacijama.

Prosječne tražene najamnine stanova površine od 20 do 40 kvadrata tijekom ožujka su, u usporedbi s veljačom, u prosjeku porasle jedan posto. Raspon njihovih cijena protezao se od 150 do 850 eura, a među gradovima koji su uvršteni u ovo istraživanje prosječna je cijena iznosila oko 380 eura mjesečno.

Prema podacima oglasnika Crozilla.com, najamnine stanova površine između 40 i 60 kvadratnih metara u prosjeku su porasle dva posto na mjesečnoj razini. Prosječna oglašavana cijena njihova najma u ožujku je iznosila 467 eura, a tražene cijene kretale su se od 200 pa sve do 1000 eura mjesečno.

 

TRŽIŠNE CIJENE

Prosječne tražene cijene najma stanova veličine između 60 i 100 kvadrata tijekom ožujka su bile osam posto više nego u istome mjesecu lani.

Za najam stanova od 60 do 80 kvadratnih metara tijekom ožujka se u prosjeku tražilo jedan posto više nego mjesec prije. Najamnine takvih stanova kretale su se između 250 i 1500 eura, a njihova je prosječna cijena iznosila oko 610 eura. Većim su stanovima, onima površine između 80 i 100 kvadrata, cijene tijekom ožujka bile dva posto više nego mjesec prije, a podaci oglasnika Crozilla.com pokazali su kako je među gradovima uvrštenima u ovo istraživanje cijena u prosjeku iznosila oko 790 eura. Njihove su najamnine oglašavane već od 300 eura, ali su istodobno dosezale i čak deset puta veće iznose.

Većim su stanovima, cijene najamnine u ožujku bile dva posto više nego mjesec prije, a podaci oglasnika Crozilla pokazali su kako je među gradovima uvrštenim u ovo istraživanje cijena u prosjeku iznosila oko 790 eura

 

Foto: Living4media