„Ocjenjuje se da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje prijateljstva i suradnje s općinom Odžak u cilju unapređenja gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka grada Vukovara“, stoji, među ostalim, u prijedlogu odluke o uspostavljanju suradnje, kojega je inicirala općina Odžak.

Obje jedinice lokalne samouprave, prema skorašnjem sporazumu, podržavat će i usklađivati uspostavljanje i razvoj međusobnih veza na području gospodarstva, poljoprivrede, znanosti, prometa i veza, kulture, obrazovanja, sporta, razmjene informacija na području komunalnog uređenja, suradnji između škola, djece i mladeži, udruga građana i povezivanje s drugim europskim gradovima.

Općina Odžak nalazi se u Federaciji BiH, u Županiji posavskoj. Prema popisu stanovništva iz 2013. ima nešto manje od 19 tisuća stanovnika, od čega oko 61,7 posto Hrvata, 33 posto Muslimana i 3 posto Srba.  Po navodima Wikipedije, Odžak je prema Daytonskom mirovnom sporazumu iz 1995. godine, stavljen pod upravu Federacije BiH. Prije svog povlačenja u veljači 1996. godine, srpske vojne postrojbe uništile su sve što nisu mogle ponijeti sa sobom, uključujući sedam katoličkih crkava i džamiju. Odžak su mnogi nazvali bosanskohercegovačkim Vukovarom. Nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma, najveći dio prijeratne općine Odžak ušao je u sastav Federacije BiH.