Iako je Zdravko Marić, ministar financija, krajem prošle godine najavio da će prijedlog novog Zakona o tržištu kapitala biti na sjednici Vlade do kraja veljače ove godine, njegovo puštanje u Vladinu i saborsku proceduru dogodiilo se tek danas.

Radi se o najvećem hrvatskom zakonu koji ima 739 članaka, u studenom prošle godine provedeno je javno savjetovanje, a prezentacija Ministarstva financija kojom će ga se predstaviti u javnosti ima oko 700 stranica. Povod za izradu novog zakona jest primjena europske regulative, a donijeti će brojne promjene vezano uz poslovanje investicijskih društava, Zagrebačke burze, SKDD-a i drugih sudionika na tržištu kapitala.

Sankcije

No, jedna od važnih odredbi zakona, pogotovo u kontekstu svih događanja vezanih za provedbu Zakona o prinudnoj upravi koje je u tijeku u Agrokoru, jest to što će Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga  (Hanfa) dobiti novu nadzornu zadaću. Člankom 502. zakona se, naime, Hanfi daje ovlast u vezi provjere jesu li financijske informacije poduzeća (izdavatelja) čiji su vrijednosni papiri uvršteni na Zagrebačku burzu sastavljena u skladu s relevantnim izvještajnim okvirom, te će poduzimati odgovarajuće mjere ako tome nije tako. Pritom su, kako nam je rečeno u Hanfi, izvještajni okviri za izdavatelje Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MSFI). 

“Važno je napomenuti da je postupak provjere i poduzimanja odgovarajućih mjera u odnosu na financijske informacije izdavatelja detaljnije uređen odgovarajućim smjernicama ESMA-e, europskog regulatora tržišta kapitala. Nakon donošenja novog Zakona o tržištu kapitala, te nakon izjavljivanja usklađenosti s navedenim smjernicama, Hanfa će iste biti obavezna uključiti u svoju nadzornu praksu.

Spomenutim smjernicama se, među ostalim, definiraju odgovarajući pojmovi, određuje se područje provedbe, propisuju karakteristike nadležnih tijela koja provode ove postupke, postavljaju se načini odabira modela izbora predmeta provjere, utvrđuje se postupak provjere, definiraju se minimalne provedbene mjere koje bi nadležna tijela trebala imati ovlast izricati, te europska koordinacija s ciljem postizanja visoke razine usklađenosti postupanja nadležnih tijela”, kazali su nam u Hanfi.

Sve navedeno ima za cilj, ističu, jačanje povjerenja na tržištu kapitala, te što jednostavnije iščitavanje financijskih izvještaja od strane korisnika, prije svega investitora i malih ulagača na tržištu kapitala.

Falsifikati

Podsjetimo, pitanje vjerodostojnosti i transparentnosti financijskih izvješća tvrtki koje su na Zagrebačkoj burzi postavilo se nakon što se pokazalo da je Agrokor, sukladno dodatnoj reviziji financijskih izvješća koju je napravila konzultantska kuća PWC, falsificirao svoju bilancu i da je u 2016. realizirao negativni kapital od čak 14 milijardi kuna, dok su ukupne prepravke kapitala iznosile 23 milijarde kuna.

Kako bi se u budućnosti takve zloupotrebe smanjile na najmanju mjeru, Hanfa će dobiti nove nadzorne ovlasti, po uzoru na američku regulatornu agenciju SEC, koja je nakon velikih korporativnih bankrota WorldComa, Enrona i drugih tvrtki temeljem Sarbanes-Oxly Acta dobila ovlasti nadzora nad financijskim izvještajima koje objavljuju korporacije u SAD-u.

Opomene i zabrane

Tako će Hanfa, na osnovi članka 502. dobiti ovlasti koje uključuju “prikupljanje i provjeravanje svih potrebne podataka, dokumentacije i drugih obavijesti od svih obveznika i ostalih osoba koje mogu imati saznanja od interesa za nadzor”. Člankom 503. propisuju se, pak, nadzorne mjere koje je Agencija ovlaštena izricati u slučaju neizvršavanja obveza te nadzorne mjere koje je Agencija ovlaštena izricati u slučajevima kršenja odredbi.

Te mjere se odnose na izricanje opomene, nalaganje poduzimanja radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti i/ili ispravljanju nepravilnosti te na obustavljanje i zabranu trgovanja vrijednosnim papirima izdavatelja ako su prekršene ili se sumnja da su prekršene odredbe zakona.