Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju nedavno je zaključio da je Šeparovićev doktorski rad zbog nepravilnog navođenja izvora “u najmanju ruku nekorektan”, a predsjednik Ustavnog suda odgovorio je da je njihovo mišljenje pravno nepostojeće te je podnio kaznenu prijavu protiv članova Odbora.

Nakon što je Odbor u petak medijima uputio priopćenje u kojem iznosi svoja viđenja slučaja Šeparovićevi odvjetnici priopćili su da su potpuno netočni navodi iz priopćenja kako je Odbor u cijelosti prihvatio Odluku Ustavnog suda od 25. travnja 2017. jer je “donoseći predmetno mišljenje postupio upravo suprotno Odluci Ustavnog suda” u kojoj stoji da “Odboru nije dana ovlast da odlučuje o pojedinačnim slučajevima (predmetima) kršenja Etičkog kodeksa”.

“Nadalje, priopćenje Odbora kontradiktorno je jer u istome najprije konstatiraju da su implementirali Odluku Ustavnog suda u svoje djelovanje, koja izričito brani odlučivanje u pojedinačnim slučajevima (predmetima), da bi potom otvoreno priznali da su rješavali u pojedinačnom predmetu po prijavi prof. Miličića protiv g. Šeparovića”, stoji u priopćenju.

Ističu da su ovlasti i polje djelovanja Odbora jasno određene čl. 112. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

“Upravo i samo u odnosu na te propisane ovlasti, Odbor je ovlašten donositi ‘mišljenja i stajališta o etičkoj prihvatljivosti ili neprihvatljivosti…’, ali nije ovlašten rješavati pojedinačne slučajeve (predmete) kršenja Etičkog kodeksa vezanog za ocjenu znanstvenih radova, uključujući i doktorske disertacije, kako je to Odbor učinio u odnosu na g. Šeparovića, jer je to, sukladno Zakonu, u isključivoj nadležnosti fakulteta odnosno Sveučilišta, a ne Odbora.

U pogledu prijave g. Šeparovića protiv prof. Miličića, apsolutno je netočno da je njome g. Šeparović priznao ovlasti Odboru da donosi mišljenja u pojedinačnim slučajevima (predmetima) kršenja Etičkog kodeksa.

Prijava g. Šeparovića podnesena je zbog ponašanja prof. Miličića koji je slanjem prijava protiv g. Šeparovića na kućne adrese Ustavnih sudaca povrijedio etička načela u odnosima među znanstvenicima, a u čemu je Odbor, sukladno cit. čl. 112. Zakona, i ovlašten postupati”, navode u priopćenju.

Ističu i da je Šeparovića prijava podnesena je 11. travnja prošle godine, prije nego što je Ustavni sud svojom Odlukom ukinuo pravo Odboru da postupa u pojedinačnim slučajevima (predmetima).

“No, bez obzira na sve navedeno, ono što bi jedino trebalo biti bitno u ovom slučaju je činjenica da g. Šeparović nije povrijedio Etički kodeks u smislu nepotpunog i nepreglednog navođenja izvora, kako mu to Odbor stavlja na teret.

G. Šeparović je za svaki citat u doktorskoj disertaciji jasno i pregledno naveo izvor, označio fusnotom, navodeći ime autora, citirano djelo i stranice koje je citirao, sve sukladno standardima koji i inače postoje na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te je iz teksta potpuno jasno što su stavovi g. Šeparovića, a što citiranog autora, što je vrlo lako provjerljivo”, ističu odvjetnici.

Podsjećaju i da prema mišljenju dekana Pravnog fakulteta u Zagrebu Igora Glihe “na razini institucije nisu usvojena ujednačena pravila citiranja, tako nije usvojeno niti pravilo koje bi nalagalo da se dio teksta koji se doslovno (verbatim) prenosi iz nekog drugog izvora mora posebno izdvojiti stavljanjem navodnih znakova”, jer mogu biti označeni na različite druge načine.

“Iz svega navedenog, očigledno je da su članovi Odbora uzurpirali prava koja im po zakonu ne pripadaju, a sve radi diskreditacije g. Šeparovića čime su ozbiljno povrijeđeni njegova čast i dostojanstvo, zbog čega je on bio prisiljen poduzeti pravne radnje koje mu sukladno zakonu stoje na raspolaganju.

Slijedom ovakvog nezakonitog i arbitrarnog načina postupanja članova Odbora, jedini ispravni put bio bi podnošenje ostavke svih kompromitiranih članova Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju”, stoji u priopćenju.