Nexus Private Equity Partneri u petak su ocijenili kako je rješenje Hanfe kojim se tom društvu oduzima upravljanje fondovima Nexus FGS i Nexus FGS II, a upravi licenca, “arbitrano i nepomirljivo s načelom vladavine prava” te najavili da će “s obzirom na pravnu neodrživost i očiti politički kontekst” zatražiti sudsku zaštitu od rješenja Hanfe

Nexus u priopćenju navodi kako je rješenje Hanfe “pravno neodrživo jer polazi od pravnih stajališta koja su u potpunoj suprotnosti s pravnim okruženjem i pravilima upravljanja, a koja se odnose na društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima te trgovačkim društvima u vlasništvu fondova”.

Drugim riječima, ovakva odluka u potpunom je raskoraku sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima, Pravilima fondova Nexus FGS i FGS II te Zakonom o trgovačkim društvima, ističu iz Nexusa. 

“Stoga rješenje Hanfe nije moguće ocijeniti ikako drugačije nego arbitrarnim i nepomirljivim s načelom vladavine prava. Nexus smatra da je žrtva ciljanih partikularnih političko-poslovnih interesa koji su evidentno nadjačali pravnu državu. Isto tako, budući da nije dijelom neke od političkih i/ili korporativnih opcija, to ga čini prikladnim ciljem za javno terećenje, prozivanje i kreiranje percepcije djelovanja državnih tijela u širem kontekstu afere Agrokor”, tvrde iz Nexusa u priopćenju.

Kao dodatnu potvrdu tome navode činjenicu da je rješenje Hanfe, “nakon nadzora koji je trajao od početka svibnja 2017. i suštinski bio okončan još u rujnu 2017. godine, tempirano baš nekoliko dana prije isteka mandata Upravnog vijeća Hanfe”.

Isto tako, kako dalje navode, “Hanfa ističe navodno ‘teško i sustavno’ kršenje zakona i pravila fondova, ali u deset godina poslovanja Nexusa i više nadzora poslovanja Nexusa od strane Hanfe, od kojih je zadnji bio početkom 2016. godine, nikada nisu utvrđena nikakva kršenja zakona”.

Također, napominju i kako je “Hanfa kao kreator regulatorne prakse o istim pravnim pitanjima ranije kod donošenja sankcijskih mjera u drugim slučajevima na tržištu zauzimala posve suprotno pravno stajalište, sasvim izjednačeno s onime na što cijelo vrijeme ukazuje Nexus, a koje se sada mijenja isključivo u cilju sankcioniranja Nexusa”.

Pri tome naglašavaju i kako će “ovakvo (krivo i neodrživo)” tumačnje zakonskih odredbi imati nesagledive posljedice na rad fondovske industrije u Hrvatskoj.

“Naime, odredbe Zakona o alternativnim investicijskim fondovima kao i Pravila fondova čije kršenje Hanfa imputira, izrijekom se i nedvosmisleno odnose samo na radnje društva za upravljanje, a ne i na trgovačka društva u vlasništvu fondova koja su bila u komercijalnom poslovnom odnosu s Agrokorom”, tumače iz Nexusa.

Dodaju i kako prilikom zadnjeg redovnog nadzora početkom 2016. godine Hanfa nije imala nikakvih primjedbi na tu praksu.

Tvrde i kako se u rješenju Hanfe, usprkos višekratnom ukazivanju od strane Nexusa tijekom postupka nadzora, navode i netočne činjenice, a na kojima se onda izvodi krivnja Nexusa.

“Istovremeno Hanfa u potpunosti zanemaruje izniman učinak promjene pravnog sustava RH donošenjem Zakona o postupku izvanredne uprave nad društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (‘Lex Agrokor’) što je bilo posve nepredvidivo u trenutku sklapanja ugovora o kratkoročnim zajmovima iz poslovnog odnosa društava Nexus ulaganje d.o.o. i KHA četiri d.o.o. s Agrokorom u odsutnosti kojega bi se predmetna potraživanja već davno naplatila iz instrumenata osiguranja (zaloga). Ali i taj zakon ne oduzima (razlučno) pravo odvojenog namirenja na tim zalozima čak i u slučaju stečaja nad Agrokor d.d., nego samo privremeno odgađa njegovu realizaciju dok traje postupak izvanredne uprave”, ističu iz Nexusa.

Kako navode, sve aktivnosti koje je Nexus poduzimao u upravljanju fondovima Nexus FGS i Nexus FGS II bile su isključivo u interesu investitora u te fondove. Kao potvrdu tome iznose i podatke da je neto vrijednost imovine fondova za vrijeme upravljanja od strane Nexusa povećana 28 posto ili više od 90 milijuna kuna (Nexus FGS) odnosno 12 posto ili gotovo 12 milijuna kuna (Nexus FGS II), što zajedno iznosi više od 100 milijuna kuna u odnosu na uložena sredstva i s daljnjom tendencijom rasta.

Ti su iznosi, ističu iz Nexusa, potvrđeni i od depozitnih banaka dvaju fondova kao i renomiranih revizorskih kuća (EY, KPMG).

“Dodatno, kroz svoje djelovanje Nexus je spasio i kreirao više od 3.500 radnih mjesta u vrijeme najveće ekonomske i financijske krize. Kao posljedica rješenja Hanfe, bit će prekinuti započeti poslovni procesi na razini fondova i portfeljnih društava što će vjerojatno rezultirati umanjenjem vrijednosti portfelja i imovine fondova. U konačnici, to će donijeti neizmjerne štete hrvatskom gospodarstvu”, tvrde iz Nexusa.

“Zaključno, s obzirom na pravnu neodrživost i očiti politički kontekst ovakve odluke, Nexus će tražiti sudsku zaštitu od rješenja Hanfe”, zaključuje se u priopćenju Nexusa. 

Hanfa je u petak objavila da je Upravno vijeće na sjednici održanoj u četvrtak donijelo je rješenje kojim se društvu Nexus Private Equity Partneri d.o.o. oduzima odobrenje za rad odnosno upravljanje otvorenim alternativnim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS te  Nexus FGS II. 

Također odlukom je oduzeta suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva Nexus za Marka Lesića, Krešimira Ružđaka i Marka Makeka.