Vlada je usvojila usmeno izvješće o stanju iskorištenosti sredstava ESI fondova u Republici Hrvatskoj.

Također, usvojen je Pregled zakonskih prijedloga iz Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2018. godinu s posebnim osvrtom na reformske prioritete.

Donesene su i neke kadrovske odluke:

Zbog isteka mandata, razriješeni su dosadašnji predsjednik Upravnoga vijeća Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja dr. sc. Petar Bezinović, te članovi dr. sc. Željko Jozić, Tihomir Tomčić, prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević, mr. sc. Ninoslav Šćukanec i Dario Budimir.

Novim je predsjednikom Upravnoga vijeća Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vlada imenovala prof. dr. sc. Josipa Faričića, a novim članovima doc. dr. sc. Mirka Ruščića, Tihomira Tomčića, mr. sc. Ninoslava Šćukanca, dr. sc. Željka Jozića, Ivicu Šuška i Nevenku Lončarić Jelačić, temeljem postupka po objavljenom javnom pozivu.

Vlada je imenovala Natašu Mikuš Žigman supredsjedateljicom Zajedničkog odbora za provedbu i poticanje gospodarske suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije, sukladno Sporazumu između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Srbije o gospodarskoj suradnji (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 9/09).

Imenovani su predsjednik te stalni i promjenjivi članovi Povjerenstva za rješavanje o žalbama prema Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13), kao predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Predsjednikom i stalnim članom imenovan je Igor Vuković, stalnim članovima Ivan Ercegović i Snježana Madronić a promjenjivim članovima Damir Mitrović i mr. sc. Hrvoje Stunković.