Svake godine mijenjamo određene karakteristike državne mature, kaže Ana Franić Božić, glasnogovornica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. NCVVO je i ove godine uveo određene promjene u provođenju ispita državne mature. Tako je, primjerice, povećan broj slušnih primjera na ispitu iz glazbene umjetnosti, trajanje ispita iz sociologije povećano je sa 70 na 90 minuta, a na ispitu iz hrvatskog jezika uvedeno je da maturant mora zadovoljiti minimalni prag prolaznosti za oba dijela ispita, i gramatike i književnosti, kako bi ga položio. Iz NCVVO-a, međutim, napominju kako se ne radi o drastičnim izmjenama.

– Na temelju rezultata prikupljenih stalnim praćenjem kvalitete ispitnih zadataka tijekom provedbe osam ciklusa državne mature izmijenjena je struktura pojedinih ispita – kaže Franić Božić te naglašava kako nije izmijenjen sadržaj ispitivanja.

– Izmijenjen je samo broj pojedinih zadataka i broj bodova u pojedinim predmetima. Također, izmijenjeni su broj riječi u pojedinim zadacima esejskoga tipa i vrijeme trajanja pojedinih ispita – objašnjava glasnogovornica.

– Korigirali smo neke ispitne kataloge, kao što smo radili i nakon svake od osam provedenih matura – ističe Franić Božić. Dodaje kako izmjene rade na temelju psihometrijskih procjena i analiza.

– Cilj analiza je utvrditi razinu unutarnje valjanosti svakog pojedinačnog ispita i obilježja svakog pojedinog zadatka – stoji na stranicama NCVVO-a, gdje je i objašnjeno kako je takva analiza potrebna kako bi u što većoj mjeri bili sigurni da su rezultati postignuti na nekom ispitu doista pravi pokazatelji znanja.

– Psihometričari Centra svake godine najprije provode metodološku recenziju ispita koji će se provesti u tekućoj školskoj godini. Nakon provedbe ispita rade psihometrijsku analizu rezultata provedenih ispita temeljem kojih se donosi odluka o mogućim promjenama u pojedinim ispitima u svrhu poboljšanja njihovih metrijskih karakteristika – objašnjava Franić Božić.

Dodaje kako se analiza radi po uzoru na suvremene obrazovne sustave, a s njom su započeli još 2009., kad je održana probna državna matura.

– Psihometričari su psiholozi koji su eksperti u području ispitivanja i testiranja znanja. Kontinuirano se usavršavaju u svrhu praćenja modernih trendova u tom području – kaže Franić Božić.

Tema: Bolje obrazovanje 2017.