Ministarstvo branitelja reagiralo je na insinuacije o sumnjivom javnom natječaju za kupovanje 220 novih vozila namijenjenih hrvatskim ratnim vojnim invalidima. Iz Medvedova ministarstva naglašavaju da je sve rađeno po propisima, da je prvi natječaj čak i propao, te da nema govora u bilo kakvom pogodovanju u javnoj nabavi.

Vrijednost automobila je oko 35 milijuna kuna s PDV-om, a sumnju u natječaj pobudila je činjenica da odabrani ponuđivač u roku 22 dana mora dostaviti čak 220 automobila s posebnim specifikacijama. Stručnjaci su za Jutarnji list rekli da je to zapravo nemoguće osim u slučaju onoga koji je unaprijed znao da stiže ovako velika nabava. Međutim, iz ministarstva odgovaraju da to nije istina, već da su samo tražili da vozila u skladištima proizvođača budu spremna za pregled.

Odgovor iz Ministarstva branitelja prenosimo u cijelosti:

Vezano za povećani interes medija za aktualni natječaj Ministarstva hrvatskih branitelja za nabavu i isporuku osobnih vozila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine, obavještavamo javnost o sljedećem:

Ministarstvo hrvatskih branitelja s postupkom javne nabave započelo je još 21. kolovoza 2017. godine, kroz savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, nakon čega je 30. kolovoza 2017. godine izrađeno i na mrežnim stranicama Ministarstva objavljeno Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju. 

Postupak javne nabave je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 4. rujna 2017. godine, a obavijest o navedenom postupku i nadmetanju je objavljena u Službenom listu Europske Unije. Na taj način o pokretanju postupka nabave obaviješteni su svi ponuđači u Republici Hrvatskoj i čitavoj Europskoj Uniji. 

Rok za dostavu ponuda je bio 2. listopada 2017., nakon čega se započelo s izradom Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda koja je završila 10. listopada 2017. godine. 

Na žalost, ni jedna od zaprimljenih ponuda nije zadovoljila uvjete iz natječaja, zbog čega je Ministarstvo moralo donijeti Odluku o poništenju postupka koja je objavljena 11. listopada 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, navedena Odluka je objavom postala izvršna.

Na temelju istovjetne tehničke specifikacije, Ministarstvo je sukladno članku 234. Zakona o javnoj nabavi i na temelju konzultacija s Upravom za sustav javne nabave Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrata pokrenulo novi postupak 11. listopada 2017. godine za isti predmet nabave u skraćenom roku, kako bi se ispunila zakonska obveza nabave vozila za hrvatske ratne vojne invalide Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine, u 2017. godini. 

Dokumentacijom o nabavi propisano je da je rok isporuke ispunjen ukoliko se 220 vozila u roku od 22 dana od dana potpisivanja ugovora nalaze na skladištu proizvođača i dostupna su predstavnicima Ministarstva za pregled. Iz navedenog je vidljivo da je Ministarstvo hrvatskih branitelja uvažilo činjenicu da dobavljači nemaju automobile na ‘lageru’, što se polemizira u javnosti, te kako se svaki proizvođač automobila u Europskoj uniji može javiti na natječaj. 

Ministarstvo hrvatskih branitelja otklanja svaku insinuaciju da se radi o pogodovanju u ovoj javnoj nabavi. Budući da se radi o ortopedskom pomagalu, u interesu je Ministarstva da hrvatski ratni vojni invalidi Domovinskog rata s oštećenjem organizma od 100% I. skupine dobiju automobile koji će biti proizvedeni i isporučeni prema ovoj javnoj nabavi.